Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

El dijous 17 de maig, a les 21h, a Ca s’Apotecari, es durà a terme la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l’Ajuntament. L’ordre del dia és el següent:

I.-Part Resolutòria:

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Reglament de règim intern de la residència de “Cas Metge Rei”.
 3. Reglament règim intern Unitat Treball Social.
 4. Reglament municipal prestacions no tècniques de Serveis Socials.
 5. Reglament servei ajuda a domicili i suport a la unitat de convivència.
 6. Ordenança de mesures per regular la promoció, venda i consum de begudes alcohòliques.
 7. Ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives de Santa Maria del Camí.
 8. Ordenança Fiscal General Contribucions Especials.
 9. Recepció Polígon Industrial de Son Llaüt.
 10. Moció Equip de Govern: Posicionament sobre la sentència de “la manada”.
 11. Moció Equip de Govern: Suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana.
 12. Moció PP: Campanya contra la Xylella.
 13. Moció Movem Santa Maria: Suspensió llicències obra.
 14. Moció Movem Santa Maria: Modificació Normes Subsidiàries.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

 1. Comunicacions de Batlia.
 2. Precs, preguntes i mocions.
Etiquetat amb:
Publicat a Ple de l'Ajuntament