La basílica de Cas Frares

La major part dels jaciments arqueològics antics, que van des del període pretalaiòtic fins el paleocristià, s’han trobat en el sistema de turons i petits comellars que formen el paisatge immediat a la Serra de Tramuntana.

Sens dubte, el jaciment arqueològic més valuós d’aquesta zona és el de la desapareguda basílica paleocristiana de Cas Frares i el seu entorn, on possiblement hi havia un important poblament rural dispers entre els segles V i VIII.

L’any 1833, un camperol que cavava vinya va descobrir el mosaic del paviment de la basílica. La finca, que aleshores s’anomenava Son Fiol, era dels frares agustins de Palma. Després de la desamortització de 1835 la possessió passà a Joan Andreu, àlies Raió, de Sencelles, que el va destruir impunement.

L’any 1928 es realitzaren noves excavacions arqueològiques que descobriren un nombrós conjunt de sepultures situades a prop de les restes de la basílica.

En aquesta mostra es reuneixen, per primera vegada, les fotografies de les principals peces trobades en els estudis fets fins avui. El futur ecomuseu podria reunir les peces originals. A més a més, la recreació d’un fragment del mosaic vol aportar un valor material i alhora simbòlic per a la reconstrucció del passat del municipi.

Recreació d’un fragment del mosaic de la basílica de Cas Frares, realitzat a partir de l’aquarel·la d’Alexandre Sureda i del mosaic de la basílica de Son Peretó de Manacor (obra dels arqueòlegs Margalida Munar i Bernat Burgaya).

Capitell de marbre blanc trobat a les excavacions realitzades a Cas Frares l’any 1833. Pedra esculpida en baix relleu. Segle VI. Propietat del Museu Bíblic, exposat actualment al Museu Diocesà.

Creu bizantina trobada a les excavacions realitzades a Cas Frares l’any 1928. Dipositada a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí l’any 1998.

Làpida trobada a les excavacions realitzades a Cas Frares l’any 1928. Dipositada a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí l’any 1998.

Fotografia actual de l’aquarel·la d’Alexandre Sureda de 1833, conservada al Museu de Mallorca.

Fotografia actual d’una estampació original propietat de Joana Maria Bestard, realitzada a partir del gravat de Llorenç Muntaner de l’any 1833.

Fotografies de les excavacions de 1928 realitzades per Josep Verd Sastre, cedides a Mateu Ramis per Antoni Verd.