Ajuts i subvencions

Aquesta informació éstà gestionada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Per a més informació podeu contactar amb l’agent de desenvolupament local, Llorenç Beltran, en horari d’atenció al públic de l’Ajuntament o a través del correu electrònic adl@ajsantamariadelcami.net.

 arrow-red Convocatòria de subvencions per rehabilitació d’habitatges i vivendes a Santa Maria del Camí
 arrow-red Subvencions per danys del temporal  hivern 2016/17 (àmbit agrari)
Ajuts i subvencions sector agrari i ramader (gener 2017)
 arrow-red Subvencions per a pimes i emprenedors
 Subvencions per danys del temporal  hivern 2016/17
Subvencions en matèria de joventut
 Subvencions per a nous autònoms
Subvencions per a l’habitatge
Subvencions per a activitats de dinamització universitària
Subvencions entitats esportives
Subvencions per a entitats sense ànim de lucre
Subvencions per a professionals de les arts escèniques
Ajuts i subvencions per a empreses i associacions empresarials
Ajuts i subvencions per a l’habitatge (fins el 5 de juliol del 2016)
Ajuts i subvencions per a la creació. Institut d’Estudis Baleàrics (març 2016)
 Ajuts i subvencions clubs esportius (gener 2016)
 Ajuts i subvencions associacions de persones majors (gener 2016)
Ajuts i subvencions sector agrari i ramader (gener 2016)
Ajuts per a esportistes i clubs esportius
 Subvencions programes serveis socials
Butlletí informatiu octubre 2015

Inclou informació sobre les següents convocatòries:

  • Subvencions en espècie per fomentar l’esport, per organitzar competicions i esdeveniments esportius
  • Subvencions per a inversions a les explotacions agràries per a l’any 2015 al 2019
  • Ajudes 2016-2018, per a inversions en el sector vitivinícola
  • Ajudes per als programes nacionals d’eradicació de malalties animals, corresponents a l’any 2015
  • Ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades, per a l’any 2015
  • Ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconversió de vinyes
  • Reglament delegat (UE) 2015/1369 de la Comissió de 07/08/15 pel qual es modifica el R. d. (UE) núm. 1031/2014 que estableix, amb caràcter temporal, noves mesures excep. d’ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses
  • Subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors
  • Convocatòria dels ajuts econòmics individuals destinats a sufragar les despeses derivades de l’assistència a gent gran en règim d’acolliment en un domicili particular per a l’any 2015
  • Convocatòria pública de subvencions per establir nous punts públics de recàrrega lenta i semi ràpida per a vehicle elèctric per a empreses
  • Actuacions d’eficiència energètica a PIMES, entitat IDAE.
Subvencions per anys 2014 a 2019 per la creació d’empreses de joves agricultors. 21 de setembre de 2016 (actualitzat gener del 2017)
Programa de foment de la demanda de solucions Cloud Computing per a pimes, incloses les del sector del comerç, i empresaris autònoms. Subvenció. 21 de setembre de 2015
 Ajudes dels programes del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’habitatges, la Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016 i del Pla Estratègic de les Illes Balears.  
 Subvencions per inversions a explotacions agràries per els anys 2015 a 2019