Recollida de fems i punts verds

El servei de recollida de fems a Santa Maria utilitza el sistema de la recollida selectiva porta a porta al casc urbà des de finals del 2007. L’objectiu és separar correctament i reciclar al màxim els següents grups de residus: matèria organica, envasos, paper i cartró, rebuig i voluminosos.

La recollida s’organitza segons els següent calendari que vos podeu descarregar aquí o bé passar per l’Ajuntament a recollir-ne un en versió imantada per tenir a casa.
calendari-santa-maria

On depositam cada residu?

La matèria orgànica

La matèria orgànica són totes aquelles restes orgàniques que es produeixen dins les llars dins l’activitat diària d’una cuina. Es tracta de restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, closques d’ou i de fruita i restes de jardineria de mida petita.
El paper i el cartró
La fracció de paper i cartró suposa un 25% de la nostra bossa de fems, per tant és molt important separar-ho bé dins casa.
Els envasos
Un envàs és allò que conté en el seu interior algun producte. Actualment molts dels productes que comprem venen dins un envàs de plàstic o de metall. La nostra societat produeix grans quantitats d’envasos, molts d’ells innecessaris, que moltes vegades no s’utilitzen. Per això, abans de dur un envàs a reciclar convé reduir la compra d’aquests.
El vidre
La cultura del reciclatge de vidre ja fa temps que ens acompanya i actualment el reciclatge del vidre és dels millors entre les diferents fraccions. Pensem que quan extraiem el vidre de la natura el podem arribar a utilitzar de manera indefinida, del vidre sempre se’n fa vidre. En canvi si el duem a l’abocador o a la incineradora s’acaba la seva vida útil. Recorda que abans de tirarlos, els envasos de vidre buits poden ferse servir per guardar-hi altres coses.
Dins el contenidor de vidre només s’hi pot abocar botelles de vidre i pots de vidre sencers. No hi podem tirar cap bombeta, ni fluorescents, ni tassons, ni taps de plàstics
El rebuig
Aquesta ha de ser la fracció més petita. Quan ja hem separat el paper i cartró, els envasos, el vidre i la matèria orgànica pràcticament ja no queda res: pols d’agranar, restes de tabac, plats romputs,…Els rebuig no és tot el fems, és el fems que no és orgànic, ni envàs, ni paper ni vidre.
L’objectiu d’aquest tipus de recollida és reduir la quantitat de rebuig i, per tant, reduir la despesa en incineració, reduir el consum de recursos naturals, reduir les emissions de C02 i ajudar a combatre el canvi climàtic, incrementar la recollida selectiva i la recuperació de matèries primes i afavorir l’economia de proximitat i crear més llocs de feina.
Més informació sobre on va cada residu

Recollida voluminosos porta a porta

La recollida de voluminosos es realitza porta a porta cada 15 dies prèvia sol·licitut a les oficines de l’Ajuntament (per telèfon al 971620131 o per correu electrònic)

Punt d’aportació Sa Voltadora i parc verd de Son Llaüt

A Santa Maria comptam amb el punt d’aportació de Sa Voltadora i el parc verd del polígon de Son Llaüt. Tant al punt d’aportació de Sa Voltadora com al parc verd de Son Llaüt es poden deixar residus específics com els de poda, d’obra (3 sacs de 25 litres per persona i dia), restes de pintures, dissolvents, olis etc.

També estan autoritzat els residus voluminosos com mobles, matalassos, aparells elèctric i electrònics (geleres, ordinadors, etc.), encara que per aquests també hi ha un servei de recollida a domicili quinzenal i prèvia sol·licitud a l’Ajuntament per correu electrònic o per telèfon.

Horaris:

Parc verd de Son LLaüt (Parcel·la 71A. Polígon Son Llaüt)

  • Dilluns, dimecres, divendres i dissabte: de 9 a 13h
  • Dimarts i dijous: de 16 a 19h (juliol, agost i setembre de 17 a 20h)

Àrea d’aportació de Sa Voltadora (Bernat de Santa Eugènia, 83)

  • Dilluns, dimecres, divendres i dissabte: de 16 a 19h (juliol, agost i setembre de 17 a 20h)
  • Dimarts i dijous: de 9 a 13h

Localització

Més informació

Contacte

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Tel.: 971620131