Centre Universitari Miquel Dolç

El Centre Universitari Miquel Dolç és el resultat d’un conveni de col∙laboració entre la UIB i l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
L’objectiu principal pel qual s’ha creat és posar a l’abast dels estudiants universitaris, preuniversitaris i de la societat en general, unes instal∙lacions adequades on poder informar-se de l’àmplia oferta universitària, organitzar activitats educatives i culturals i fomentar l’estudi i l’activitat intel∙lectual, crítica i universitària.

Més informació

Centre Universitari Miquel Dolç
Edifici de Ses Cases des Mestres
De dilluns a dijous de 16 a 21 hores.
Carrer Jaume I, 16.
Telèfon: 971 141 127
Correu electrònic