Programa de beques remunerades per a formació d’estudiants santamariers – estiu 2018

L’Ajuntament de Santa Maria, arran d’un projecte presentat per Pepa Núñez a la convocatòria de pressupostos participatius 2017, ha posat en marxa un programa de beques remunerades per a estudiants santamariers per dur a terme estades de pràctiques a empreses, prioritàriament, santamarieres. Aquest programa ha estat conveniat amb la Universitat de les Illes Balears i la direcció general de Formació Professional.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar als estudiants a establir els primers contactes amb el mercat laboral i facilitar-los així l’accés a la primera feina.

A partir d’aquest programa, els estudiants santamariers podran accedir a un programa de beques de formació pràctica a empreses, prioritàriament santamarieres, del seu àmbit d’estudi. La selecció dels estudiants es farà en una comissió mixta entre les entitats educatives i l’Ajuntament i els becats rebran una remuneració de 450 € mensuals a càrrec de l’Ajuntament i de l’empresa contractant. A més, el Consistori també es farà càrrec de la seguretat social de l’estudiant.

 

Descripció del programa

Les beques s’atorguen a alumnes santamarieres seleccionats en base a criteris establers per la Comissió creada a tal efecte entre l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, la Universitat de les Illes Balears i la conselleria d’Educació i Universitats.

La durada de les pràctiques és de dos mesos (juliol i agost) amb possibilitat d’ampliació a un tercer (setembre). La dedicació serà de cinc dies a la setmana a raó de quatre hores diàries o bé de quatre dies a raó de cinc hores diàries.

L’Ajuntament i l’empresa col·laboradora abonaran a l’estudiant la quantitat de 450 € mensuals (50% l’Ajuntament i 50% l’empresa col·laboradora). L’Ajuntament sol·licitarà i assumirà l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant.

Els becaris poden pertànyer als estudis universitaris de Dret, Economia, Químiques, Biologia, Arquitectura, Enginyeria, Geografia, Ciències Ambientals, Història, Geografia, Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Informàtica, Telemàtica, Telecomunicacions, Relacions Laborals; i a les especialitats de formació professionals d’Electromecànica de Vehicles, Automoció, Realització d’Audiovisuals, Imatge i So, Gestió Administrativa, Administració i Finances, Jardí d’Infància, Animació Sociocultural, Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Cuina i Serveis, Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques, Perruqueria i Estètica, etc.

Convocatòria d’alumnes Fins el 12 d’abril

  • Perfils sol·licitats
    • Formació professional: electricitat – electromecànica, mecànica, administratiu, informàtica, activitats fisicoesportives, tècnic farmàcia, auxiliar infermeria
    • Estudis universitaris: empresarials – econòmiques, enginyeria industrial – mecànica, enginyeria tècnica agrícola, arquitectura tècnica, relacions laborals, biologia – bioquímica, psicologia, dret, informàtica
  • Fitxa d’inscripció

Si compleixes el requisits de les beques però els teus estudis no s’adapten als perfils sol·licitants, no dubtis en posar-te en contacte amb l’ADL de l’Ajuntament per rebre assessorament per poder participar a altres programes de foment de l’ocupació.

Convocatòria d’empreses Tancat

Si estau interessats en participar a futures convocatòries, possau-vos en contacte amb l’ADL de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí 

 

Més informació 

Servei de desenvolupament local de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
Llorenç Beltran
Correu electrònic: adl@ajsantamariadelcami.net
Tèlefon: 971620131