Tauler d’anuncis

En aquesta pàgina trobareu anuncis i convocatòries de diferents categories i àmbits. Tota la documentació i informació que hi ha aquí penjada té com a objectiu difondre informació i, en cas de conflicte, sempre prevaldrà la informació disponible al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Maria situat a la plaça de la Vila, 3 del municipi.

 • Publicació de les Bases definitives de la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020. (08-06-2020).
 • Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). (06-06-2020).
 • Concessió Serveis Explotació Bar i neteja instal·lacions Camp d’Esports “Antoni Gelabert”.
  D’acord amb la Disposició Addicional vuitena del Reial Decret-Llei 17/2020 de 5 de Maig, publicat al BOE de 06-05-2020, s’aixeca la suspensió dels procediments de contractació del sector públic establerta pel Reial Decret 463/2020 de 14 de Març pel qual es declara l’estat d’alarma.
  En conseqüència, dia 14 de Maig de 2020 és el darrer dia per presentar pliques per a la concessió dels serveis d’explotació del bar i neteja de les instal·lacions del camp d’esports “Antoni Gelabert” (07-05-2020). 
 • Exposició pública de les Bases de la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020 (14-02-2020)
 • Informe d’activitats Grupo Gassmedi, SLU. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a centre de recàrrega de gasos medicinals al polígon industrial de Son Llaüt, solars 8 i 9. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (07-02-2019).
 • Exposició pública de l’expedient de declaració com a fill adoptiu al Sr Jocelyn Nigel Hillgarth.  Es pot consultar l’expedient a les dependències municipals fins el 14-03-2019). 
 • Informe d’activitats Sandos 2000, S.L. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a magatzem de material de temporada (souvenirs) al polígon industrial de Son Llaüt, solars 71 A i 71 B. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (08-11-2018).
 • Informe d’activitats Es Cabàs, S.L.U. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a agroturisme al polígon 8 parcel·la 259. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (17-09-2018).
 • Convocatòria de plaça de cap de brigada (28/11/2017)
 • Informe d’activitats Awo-deutsch Internationaler Kindergarten Sa Planera SLU. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major d’escola infantil, l’enginyer tècnic industrial municipal informa favorablement a la sol·licitud. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (19/09/2017)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com