Convocada sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per dijous 17

Dijous 17, a les 21h, s’ha convocat una sessió ordinària del Ple de la Corporació. Com sempre, serà a Ca S’Apotecari.

L’ordre del dia de la sessió és la següent:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió anterior.

2.-Sol.licitud adhesió conveni implantació d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció ciutadana a l’àmbit de les Illes Balears.

3.-Moció Batlia: Delegació competència Disciplina Urbanística Consell de Mallorca.

4.-Moció Movem Santa Maria: Habilitació Plaça estacionament vehicles de persones amb mobilitat reduïda davant estació del tren.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.

2.-Precs, preguntes i mocions.

 

 

 

 

 

Publicat a General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com