Convocat Ple Ordinari per dijous, 26 de maig a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 26 de maig, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

  1. Aprovació acta sessió 09-11-2021.
  2. Aprovació acta sessió 25-11-2021.
  3. Aprovació acta sessió 27-01-2022.
  4. Contractació obres Rehabilitació integral del viari públic del casc antic de la Vila i Zona de mercat municipal.
  5. Modificació Ordenança Fiscal Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana.
  6. Modificació Ordenança Fiscal Impost Béns Immobles.
  7. Moció PP per millorar la mobilitat dels estudiants universitaris a Mallorca.
  8. Moció PP suspensió temporal cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Etiquetat amb:
Publicat a Batlia, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com