Convocat Ple Ordinari per dijous, 28 de juliol a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 28 de juliol, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

 1. Aprovació acta sessió 31-03-2022.
 2. Aprovació acta sessió 26-05-2022.
 3. Aprovació acta sessió 23-06-2022.
 4. Declaració deserta licitació obres Rehabilitació integral del viari públic del casc antic de la Vila i Zona de mercat municipal.
 5. Pla mesures antifrau gestió fons europeus.
 6. Modificació crèdits romanent tresoreria.
 7. Convocatòria i Bases ajudes lloguer habitatges joves.
 8. Convocatòria i Bases subvencions 2022 entitats i associacions.
 9. Convocatòria i Bases subvencions 2022 entitats esportives.
 10. Modificació plantilla personal.
 11. Inici Pla Local Infància i Adolescència.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a Batlia, General, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com