Convocat Ple Ordinari per dijous, 30 de març a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 30 de març, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

1.-Presa Possessió Sr. José Antonio Rodríguez Fajardo.
2.-Aprovació acta sessió 01-12-2022.
3.-Aprovació acta sessió 26-01-2023.
4.-Pressupost 2023.
5.-Ordenança Usos Ca’n Mates (Ca Ses Monges).
6.-Imposició i ordenació Taxa ús Ca’n Mates (Ca Ses Monges).
7.-Ordenança Subvencions.
8.-Conveni amb l’OAIB ús registre béns patrimonials.
9.-Adhesió Conveni projecte acostament Administració Ciutadania Món Rural.
10.-Moció creació pulmó verd i bosc urbà de Son Bonet.
11.-Moció 8M Dia Internacional de les Dones.
12.-Moció per a la preservació del sòl rústic de Santa Maria del Camí, la sobirania energètica i la sobirania alimentària per a les generacions futures.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a Batlia, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com