Convocatòria a la sessió extraordinària del ple de la Corporació

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dijous 27-02-2014 a les 08 h del matí.

Ordre del dia:

1.-Recurs contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

2.-Subsanació deficiències revisió Normes Subsidiàries.

LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.
Santa Maria del Camí, 24-02-2014.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com