Convocatòria ordinària del Ple de la Corporació

El dijous 27 de juliol, a les 21h, a Ca s’Apotecari tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de juliol amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes sessions 18-05-2017 i 13-07-2017.
2.-Adquisició Immoble Plaça de la Vila (Ca’n Petit o Son Llaüt)
3.-Modificació Reglament municipal agrupació voluntaris protecció civil
4.-Divisió Secció Electoral
5.-Traspàs Concessió Drets Funeraris
6.-Fixació Festes Locals 2018

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia
2.-Precs, preguntes i mocions

Etiquetat amb:
Publicat a Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com