Convocatòria del Ple de la Corporació en sessió ordinària

Convada sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous 18 de gener a les 21 h, a Ca s’Apotecari amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

  1. Aprovació acta sessió anterior.
  2. Traspàs Concessions Drets Funeraris.
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

  1. Comunicacions de Batlia.
  2. Precs, preguntes i mocions.

 

Publicat a Batlia, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com