El ple aprova Pressupostos Generals del 2019

També es va aprovar la carrera professional dels treballadors de l’Ajuntament i el conveni d’adhesió al programa ARRU 

El ple de l’Ajuntament va aprovar ahir dimecres, en sessió extraordinària, els pressuposts generals per l’any 2019 amb els vots a favor de MES per Santa Maria i del regidor no adscrit Jaume Martí, l’abstenció de MOVEM i el vot en contra del PP. 

El pressupost consolidat de l’Ajuntament, que comprèn el de l’entitat local i la residència Cas Metge Rei, ascendeix a 6.271.526,19 €, el que suposa un creixement del 2,5% respecte a l’any passat. Aquests pressupostos, amb un equilibri total entre ingressos i despeses, respecten les exigències d’Estabilitat pressupostaria i endeutament i la regla de despesa. 

Colau Canyelles vaser l’encarregat d’exposar les principals novetats de la proposta. Dins l’àrea d’ingressos va explicar que s’han mantingut les previsions més contingudes amb l’interès de no incrementar la pressió fiscal, i va destacar l’increment en 150.000 € de les aportacions de l’Estat derivades de l’augment de població del municipi en els darrers anys. El total d’ingressos s’ha incrementat en un 7,97%. 

Pel que fa a les despeses, Canyelles va exposar que el marge de maniobra de l’Ajuntament sobre el total del pressupost és molt limitat, ja que un 82,92% és destinat a les despeses de personal i béns corrents, deixant així només un 11,61% disponible per a inversions reals. 

D’aquesta manera, el capítol destinat a despesa de personal ascendeix a 3.069.122 €, un 17,45% més que l’any 2018, ja que s’ha incorporat l’increment de l’1% de la massa salarial i la carrera professional. 

En l’apartat de transferències corrents es preveu un decrement d’un 25,87% derivant de la reducció de l’aportació a la Mancomunitat gràcies als bons resultats de la implantació de la bossa vermella (119.000 € menys que l’any 2018)

El capítol VI, d’Inversions reals, ascendeix a 727.903 €, un 11% més que l’any anterior, i està previst que es destinin a acabar la remodelació de la plaça Hostals, la reforma de l’Escola Graduada per convertir-lo en casal d’entitats, així com actuacions al Camp Municipal d’Esports, la Biblioteca Cas Metge Rei i diverses reformes del nucli antic a través de la col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. 

Com a conclusió, Canyelles va remarcar que els pressupostos són una eina viva, que depèn molt de la relació amb les altres administracions i les necessitats que van sorgint dia a dia al poble. 

Andreu Jaume, portaveu del PP, va reconèixer que s’havia millorat en alguns aspectes en el procés d’elaboració, “però no és suficient perquè donem un vot positiu”. Va reclamar més actuacions destinades a facilitar l’accés a l’habitatge pels joves i va retreure a l’equip de govern l’alt nivell d’incompliment de calendaris en alguns projectes, com per exemple la primera fase de reforma del casc antic. També va reclamar que la millora en la gestió municipal d’algunes àrees es reflectís en una baixada d’impostos. El Partit Popular va votar en contra de l’aprovació. 

Jaume Martí, regidor no adscrit, va remarcar el caràcter continuista de la proposta i va reconèixer que, “l’ideal seria tenir les despeses més especificades, però sabem que el dia a dia fa que els pressupostos hagin de ser una eina massa flexible”. Martí va votar a favor de l’aprovació. 

Gabriel Amengual, de MOVEM, va agrair que l’equip de Govern hagi canviat el sistema per concedir subvencions a les entitats del municipi (deixarà de fer-se directament a fer-se a partir de projectes) i es va congratular de la incorporació de la carrera professional del personal de l’Ajuntament així com de l’increment de la massa salarial. MOVEM es va abstendre en la votació final. 

Carrera professional i ARRU

El ple també va aprovar la carrera professional pels treballadors de l’Ajuntament. La proposta que va presentar l’equip de Govern va ser consensuada amb els sindicats i pretén afavorir la formació dels treballadors, els quals rebran una millora salarial en funció dels cursos que realitzin. 

També es va aprovar la signatura del Conveni amb la conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears per tal de poder participar en el programa ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Centre Històric) que suposa una sèrie de subvencions i ajuts als propietaris que duguin a terme obres de rehabilitació o reforma d’habitatges situats al centre històric del municipi. Paral·lelament, es va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal de taxes de construccions i obres, per tal que els propietaris que s’adhereixin al programa ARRU vegin també subvencionades aquestes taxes. 

Aquests tres punts es varen aprovar per unanimitat, igual que el Regim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el Pla de prevenció de riscos laborals i el Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per a actuacions dirigides a la Joventut, els altres punts de l’ordre del dia. 

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com