Llista d’admesos i exclosos al procés selectiu de cap de brigada

Publicació de la llista d’admesos i exclosos amb el motiu d’exclusió al procés selectiu per a la provisió d’una plaça de personal laboral temporal de cap de brigada d’obres. 

A partir del 15 de geners del 2018, s’estableix un termini de 10 dies per a la subsanació d’aquestes deficiències i per a reclamacions (fins el proper 29 de gener, inclós)

Publicat a Batlia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com