Mecanisme de pagament de factures pendents als proveïdors (RDL 4/2012)

Adhesió al mecanism de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

Comunicació:

D’acord amb el contingut de la Nota de premsa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’aplicació a partir del dia 1 d’abril, els proveïdors tenen el termini:

Fins el dia 22 d’abril, per a confirmar per via telemàtica, en la pàgina web de la AEAT (Administració Estatal de l’Agència Tributària – www.aeat.es) la seva adhesió al mecanime de finançament per el pagament.

En cas de no confirmar-lo per via telemàtica en la pàgina web de la AEAT, la manifestació de l’acceptació per acollir-se al procediment, podrà entregar-la en paper, en el Registre General de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, fins el dia 20 d’abril, emplenant el model que s’hi adjunta.

Publicat a Economia i hisenda, General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com