Ple de l’Ajuntament

Dijous, 29 de juliol, a les 21.00h hi haurà sessió telemàtica ordinària del Ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 20-05-2021.

2.-Aprovació acta sessió 21-06-2021.

3.-Suspensió Ordenances fiscals reguladores de les Taxes d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i de Reserves permanents de via pública pel que fa a les activitats econòmiques per a l’exercici econòmic 2021 amb motiu de la COVID-19.

4.-Modificació Crèdits per incorporació de romanents.

5.-Fixació Festes Locals 2022.

6.-Moció Municipal per a l’accés universal a les vacunes contra la COVID-19.

7.-Declaració institucional Dia Europeu de les Llengües.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

  1. Comunicacions de Batlia.
  2. Precs, preguntes i mocions.

El ple es retransmetrà en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament. A més, a les xarxes socials de l’Ajuntament, es posarà a disposició dels interessats en assistir telemàticament al ple un enllaç amb el que poder accedir-hi.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com