Ple ordinari de mes de maig

El dijous dia 28 de maig tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament
I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació actes sessions 19.03.2009, 26.03.2009 i 13.05.2009
2.-Pressupost 2009.
3.-Aprovació provisional catalogació/descatalogació elements catàleg bens patrimonials (nucli urbà).
4.-Sol·licitud Conselleria Interior Consell Coordinació Policies Locals
5.-Aprovació padró municipal habitants a 01.01.2009.
6.-Aprovació “logos”.
7.-Moció PP: Subministrament aigua potable

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:

1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com