Ple ordinari del mes de setembre

Aquest dijous dia 27 de setembre tendrà lloc el ple ordinari d’aquest mes a les 21h. a la Sala de Plens de l’ajuntament
Ordre del dia:
Part resolutòria:
1.Inici expedient viabilitat de permuta
2.Reglament d’ús de les instal.lacions esportives municipals
3.Adjudicació obres “Remodelació c/església i plaça”
4.Pla d’obres i serveis 2008
5.Conveni col.laboració amb la Fundació Ajuda a la Reinserció
6.Nomenament representants de l’ajuntament al Consorci d’Aigües de Santa Maria
7.Festes locals 2008
8.Sol.licitud compatibilitat

Control i seguiment:
1.Comunicacions de Batlia
2.Precs, preguntes i mocions

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com