Programa d’Ocupació Municipal: L’ajuntament podrà ocupar a persones del municipi per a realitzar treballs de col·laboració temporal d’interés social.

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, posa en marxa un programa d’ocupació dins l’àmbit dels anomenats Convenis de Col·laboració Social regulats pel Reial Decret 1445/1982, de 25 de juny sobre Mesures de Foment de l’Ocupació, amb les modificacions del Reial Decret 1809/1986, de 28 de juny. Per la qual cosa obre una borsa de treball a persones del municipi interessades a realitzar aquests treballs de col·laboració temporal.
Aquest programa, el qual suposa un gran esforç econòmic per a l’Ajuntament, intenta pal·liar les dificultats per a les que passen moltes famílies del municipi degut a la situació de desocupació que pateixen alguns dels seus membres.
La implantació d’aquests Convenis de Col·laboració Social implica:
 • La realització d’obres d’interès social que repercuteixin en un benefici per a la nostra comunitat
 • La millora de la capacitat d’ocupació dels participants
 • Un increment de la retribució salarial dels participants
Els requisits dels candidats són:
 • Viure i estar empadronats a Santa Maria
 • Cobrar una prestació o un subsidi per estar en situació de desocupació
 • Tenir el perfil adequat als treballs que l’ajuntament oferti.
Condicions laborals:
 • Els treballadors seguiran cobrant el subsidi  o prestació
 • L’Ajuntament pot pagar fins  a complementar el subsidi o prestació amb una quantitat econòmica fins:
  • arribar al 100% del salari mínim interprofessional ( en cas de cobrar un subsidi no  contributiu)
  • arribar a l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva que percebi o hagi esgotada abans  de rebre el subsidi ( en cas de cobrar prestació o subsidi contributiu)
 • L’Ajuntament  cotitzarà a la Seguretat Social les quotes corresponents per accidents laborals i malalties professionals.
 • El període per a cada treballador no es pot perllongar més del temps que encara li quedi per cobrar la prestació o subsidi.
 • Els treballadors, en cas de ser seleccionats, estan obligats a acceptar l’oferta. La renuncia suposaria la suspensió de les prestacions o subsidis durant sis mesos.
Si esteu  interessats en participar,  ampliar la informació o aclarir dubtes, podeu contactar amb noltros,  al telèfon971620131/971140585  o enviar un mail a la direcció de correu electrònic:
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com