Publicació del Llistat provisional dels resultats de la baremació del procés selectiu del borsí de treball d’operaris/ies punt verd i àrea aportació.

D’acord amb el Decret de Batlia dictat avui, es publica el llistat provisional corresponent als resultats definitius de la baremació del Borsí d’operaris /àries del Punt Verd i Parc d’aportació.

Podeu consultar el llistat en el següent enllaç i en el nostre tauler d’anuncis i descarregar-vos-ho en format pdf.

D’acord amb la base quarta de les bases, es disposen de cinc dies hàbils per a la seva reclamació.

Una vegada hagi expirat el termini, si no hi ha reclamacions es procedirà a l’elevació a definitiva. Per altra banda, us recordam que els certificats de serveis prestats on no s’especifiquin que les tasques eren anàlogues a les sol.licitades, no s’han computat.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com