Publicades dues convocatòries per a dos nous borsins: Borsí de Treballadors/es Familiars i Borsí d’Auxiliars per a la Residència Cas Metge Rei

Les dues convocatòries s’han publicat avui al BOIB núm. 167 de 29 de setembre de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). En aquest cas, necessàriament s’haurà d’enviar, mitjançant correu electrònic a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí còpia de la sol·licitud registrada per tenir coneixement d’aquesta presentació (correu electrònic: ajuntament@ajsantamariadelcami.net).

Teniu tota la informació a les bases oficials publicades al BOIB, que podeu descarregar en format pdf en els enllaços del nostre Tauler d’anuncis.

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com