Recepcionat el nou tanatori municipal

L’ajuntament de Santa Maria del Camí, recepcionà el passat 31 d’octubre el nou tanatori municipal. Situat en el cementiri del municipi, la seva localització permet tant un accés des de l’exterior com des de les diferents zonez del cementiri. Disposa de dos velatoris amb els seus corresponents túmuls refrigerats, una àmplia zona de recepció, dos banys i una sala d’autòpsies.
El projecte ha seguit les diferents normatives d’accessibilitat, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat en l’ús, higene i protecció del medi ambient, renous, i estalvi energètic.
El projecte tenia un pressupost de 495.704,94 i ha estat subvencionat parcialment pel Pla d’Obres i Serveis 2009-2011 del Consell de Mallorca.
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com