Relació provisional d’admesos i exclosos borsí d’operaris/àries del Punt Verd i Àrea d’Aportació.

Podeu consultar la relació provisional en el següent enllaç i en el nostre tauler d’anuncis i descargar-vos-la en format pdf.

Els aspirants disposen de tres dies hàbils per tal de presentar reclamació a la relació comptadors a partir del dia següent a aquesta publicació.

Publicat a Batlia, General, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com