Sessió extraordinària del Ple de la Corporació (27-02-2013 a les 20 h)

Sessió extraordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el

proper dimecres 27-02-2013 a les 20 h
Ordre del dia:
I.-Part Resolutòria:
1.-Aprovació acta sessió 31-01-2013.
2.-Sol.licitud d’aplicació de coeficients cadastrals 2014 i anys successius.
3.-Modificació ordenança fiscal IBI.
4.-Moció Batlia: Sí a la iniciativa legislativa popular de la plataforma d’afectats
per les hipoteques.
5.-Renúncia càrrec regidora de l’Ajuntament de la Sra. Aina Mª Coll de Oleza.
Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com