Sessió ordinària del Ple de la Corporació 30-05-2012

D’ordre de la Sra. Batlessa-Presidenta, per la present se’l convoca a la sessió ordinària del Ple de la Corporació que tendrà lloc a l’Ajuntament el proper dimecres 30-05-2012 a les 21 h.

Ordre del dia:
I.-Part Resolutòria:
1.-Reglament General d’ús de les instal.lacions esportives municipals.
2.-Modificació ordenança fiscal taxa subministrament d’aigua.
3.-Conveni de Col.laboració amb l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental per al sanejament i depuració en alta del municipi.
4.-Moció Batlia: Tancament hospitals General i Joan March.
5.-Moció PSM: Consell de la Joventut de les Illes Balears.
II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com