Sol·licitud d’admisió i matriculació escoleta Es Pi Gros curs 2017-2018

L’Escoleta municipal Es Pi Gros, com a centre de la Xarxa d’Escoletes Públiques de les Illes Balears, segueix el calendari propi de totes les escoles de titularitat pública i concertada establert per la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives a través de la resolució publicada al BOIB amb data 1 d’abril de 2017.

PLACES QUE S’OFERTEN PEL CURS 2017-2018:

  • P1: (0-1) any: 7 places
  • P2: (1-2 anys): 17 places
  • P3 : ( 2-3 anys): 9 places

JORNADA DE PORTES OBERTES: dimarts 11 d’abril, de 17 a 19.30h

PREUSINFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE I EL SEU FUNCIONAMENT

Calendari del procés d’admisió:

A . Presentació de sol·licituds:

Inici: 02/05/2017
Finalització: 16/05/2017

B. Llistes provisionals d’admesos: 09/06/2017

C. Reclamacions:

Inici: 09/06/2017
Finalització: 13/06/2017

Resolució de les reclamacions: 14/06/2017

D. Llistes definitives: 16/06/2017

E .Matriculació

Inici: 22/06/2016

Finalització: 30/06/2016

La matriculació s’ha de fer a  l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 16 a 19h)

REUNIÓ INFORMATIVA: a les famílies dels infants admesos i matriculats,  se’ls telefonarà personalment per concertar una primera reunió informativa general. Aixi com una entrevista personal amb les tutores dels seus infants.