Tauler d’anuncis

En aquesta pàgina trobareu anuncis i convocatòries de diferents categories i àmbits. Tota la documentació i informació que hi ha aquí penjada té com a objectiu difondre informació i, en cas de conflicte, sempre prevaldrà la informació disponible al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Maria situat a la plaça de la Vila, 3 del municipi.

  • Exposició pública de les Bases de la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020 (14-02-2019)
  • Informe d’activitats Grupo Gassmedi, SLU. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a centre de recàrrega de gasos medicinals al polígon industrial de Son Llaüt, solars 8 i 9. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (07-02-2019).
  • Exposició pública de l’expedient de declaració com a fill adoptiu al Sr Jocelyn Nigel Hillgarth.  Es pot consultar l’expedient a les dependències municipals fins el 14-03-2019). 
  • Informe d’activitats Sandos 2000, S.L. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a magatzem de material de temporada (souvenirs) al polígon industrial de Son Llaüt, solars 71 A i 71 B. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (08-11-2018).
  • Informe d’activitats Es Cabàs, S.L.U. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major destinada a agroturisme al polígon 8 parcel·la 259. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (17-09-2018).
  • Convocatòria de plaça de cap de brigada (28/11/2017)
  • Informe d’activitats Awo-deutsch Internationaler Kindergarten Sa Planera SLU. Vista la documentació presentada en la qual es sol·licita llicència d’activitat permanent major d’escola infantil, l’enginyer tècnic industrial municipal informa favorablement a la sol·licitud. Es pot consultar tota la informació del projecte a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. (19/09/2017)