Perfil del contractant

Aquest espai recull la informació referent a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 

Contracte de substitució de lluminàries led 

 1. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de substitució de lluminàries led mijançant procediment obert simplificat abreujat (Termini: fins dia 26-07-2018) [12/07/2018]
 2. Drecret adjudicació de contracte [14/08/2018] 

Contractació del servei d’escola d’estiu i menjador 2018 

 1. Decret obertura del procediment de licitació [07/05/2018]
 2. Anunci de licitació  [07/05/2018]
 3. Plec de clàusules reguladores  [07/05/2018]
 4. Decret adjudicació servei [29/05/2018]

Contractació obres renovació, millora i adaptació per a persones amb mobilitat reduïda del pavelló municipal

 1. Decret obertura de procediment de licilitació [4/04/2018]
 2. Anunci licitació [4/04/2018]
 3. Plec clàusules administratives [4/04/2018]
 4. Projecte tècnic [5/04/2018]
 5. Adjudicació [15/05/2018]
 6. Anunci de formalització del contracte [24/05/2018]

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com