Serveis Socials Municipals

Serveis Socials treballa per a totes/tots aquelles persones del nostre poble  especialment  donant suport a la població del municipi de Santa Maria del Camí que es troba en situació de risc, immersa en situacions socials, econòmiques i/o culturals dificils. En aquest objectiu teniu una col·laboració constant amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Documents-guia del servei

Equip i arees de treball

L’equip d’aquest servei municipal està format per: una treballadora social, 3 treballadors familiars, 1 educadora de medi obert, 3 psicòlegs (un al Ceip Melcior Rosselló, un al Col·legi Ramón Llull i un per a famílies i menors) i una auxiliar administrativa.

Pel que fa a serveis i àrees de treball, vos podem ajudar en els següents temes:

 •  Servei d’informació, valoració, orientació i assessorament.
 •  Servei d’ajuda a domicili.
 •  Subvencions, bonificacions i ajudes
 •  Cooperació social.
 •  Programes de prevenció i inserció social.
 •  Atenció social a la dona .
 •  Pla de prevenció de drogodependència.
 •  Allotjament alternatiu.
 •  Residència per persones majors.
 •  Centre de dia

Horari:

Els serveis socials, en horari laboral, sempre están atesos per algún profesional. Així i tot, hi ha uns horaris establerts per a cada un dels especialistes que faciliten la feina amb els usuaris.

Les treballadores familiars están de dilluns a divendres de 8 a 15 h

La treballadora social està disponible de  dilluns a divendres 8 a 15 h (visites dimarts i dijous de 9 a 13 h)

El responsable en dependència està disponible els dijous de 9:00 a 13:00

La mediadora, els dimecres de 12 a 14h

L’educadora de carrer treballa els dimarts a les escoles, els dimcres matí a l’àrea de serveis socials, els dimecres horabaixa a les instal·lacions esportives i els dijous horabaixa gestiona l’oferta de reforç escolar .

Contacte

Serveis Socials Municipals
Carrer de l’Esglèsia, 1
Telèfon: 971 140 585
Correu electrònic: ssocials@ajsantamariadelcami.net

Notícies relacionades:

  
  Contact Form Powered By : XYZScripts.com