X Jornades d’estudis locals de Santa Maria del Camí

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí convoca les X Jornades d’estudis locals de Santa Maria del Camí.

  1. Les X Jornades d’Estudis Locals de Santa Maria del Camí tindran lloc els dies 1 i 2 d’abril de 2022.
  2. Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.
  3. El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi de Santa Maria des de qualsevol dels camps de la investigació.
  4. La data límit d’inscripció serà el dia 15 de febrer de 2022. Juntament amb la inscripció, s’haurà de fer entrega d’un resum de la comunicació, on apareixerà el nom de l’autor/a de la investigació, titulació, un abstract d’entre 200 i 300 paraules aprox. i 5 paraules clau.
  5. El termini de presentació de les comunicacions acabarà el 20 de juny de 2022. Amb la intención d’oferir les màximes garanties de difusió a tots els comunicants, aquests hauran d’enviar els seus treballs en suport informàtic al’adreça: jornadessantamaria@gmail.com, redactat segons les normes de publicació.
  6. Les investigacions que no siguin presentades i defensades, no tindran la possibilitat de ser publicades.
  7. La Comissió Científica és l’encarregada de vetllar per la qualitat científica de les comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i edició de les comunicacions presentades.
  8. Tots els comunicants rebran un certificat de participació en les X Jornades, expedit per l’Ajuntament.
  9. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica de les X Jornades d’Estudis Locals hagi seleccionat.
  10. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases relativa al contingut o forma de les comunicacions presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva decisió és inapel·lable.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA:
• Francisca Comas Rubí, doctora en Ciències de l’Educació i professora de la Universitat de les Illes Balears.
• Maria del Camí Dolç Martorell, doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears.
• Miquel Frontera Serra, biòleg.
• Bartomeu Sastre Canals, doctor en Geografia i professor de la Universitat de les Illes Balears.
• Mateu Morro Marcè, historiador.

⇒ Programa definitiu de les X Jornades d’estudis locals de Santa Maria del Camí

Tríptic informatiu de les X Jornades d’estudis locals de Santa Maria del Camí

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com