Programa de beques remunerades per a formació d’estudiants santamariers – estiu 2021

L’Ajuntament de Santa Maria va posar en marxa l’any 2018 un programa de beques remunerades per a estudiants santamariers per dur a terme estades de pràctiques a empreses, prioritàriament, santamarieres. Aquest programa ha estat conveniat amb la Universitat de les Illes Balears i la direcció general de Formació Professional.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar als estudiants a establir els primers contactes amb el mercat laboral i facilitar-los així l’accés a la primera feina.

A partir d’aquest programa, els estudiants santamariers podran accedir a un programa de beques de formació pràctica a empreses, prioritàriament santamarieres, del seu àmbit d’estudi. La selecció dels estudiants es farà en una comissió mixta entre les entitats educatives i l’Ajuntament i els becats rebran una remuneració de 450 € mensuals a càrrec de l’Ajuntament i de l’empresa contractant. A més, el Consistori també es farà càrrec de la seguretat social de l’estudiant.

Descripció del programa

Les beques s’atorguen a alumnes santamarieres seleccionats en base a criteris establers per la Comissió creada a tal efecte entre l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Universitats.

A aquesta edició, per motius del context de la COVID-19, només s’oferiran aquelles places relacionades directament amb les necessitats de l’Ajuntament, degut a la manca de disponibilitat de les empreses per acceptar estudiants en pràctiques. 

La durada de les pràctiques és de dos mesos (juliol i agost) amb possibilitat d’ampliació a un tercer (setembre). La dedicació serà de cinc dies a la setmana a raó de quatre hores diàries o bé de quatre dies a raó de cinc hores diàries.

L’Ajuntament  abonarà a l’estudiant la quantitat de 450 € mensuals durant el període de contractació. L’Ajuntament sol·licitarà i assumirà l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant.

Els becaris poden pertànyer als estudis universitaris que s’imparteixin a la UIB. Una vegada rebudes les ofertes, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí seleccionarà aquells perfils que s’adpatin més a les seves necessitats.

Convocatòria oberta fins divendres 18 de juny

Els alumnes interessats poden entregar la sol·licitud per registre d’entrada a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí o  enviar la seva sol·licitud a l’email adl@ajsantamariadelcami.net

A la sol·licitud han d’adjuntar fotocòpia del DNI i extracte acadèmic.

 

Més informació 

Servei de desenvolupament local de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
Llorenç Beltran
Correu electrònic: adl@ajsantamariadelcami.net
Tèlefon: 971 620 131


Contact Form Powered By : XYZScripts.com