Programa de beques remunerades per a formació d’estudiants santamariers – estiu 2019

L’Ajuntament de Santa Maria va posar en marxa l’any 2018 un programa de beques remunerades per a estudiants santamariers per dur a terme estades de pràctiques a empreses, prioritàriament, santamarieres. Aquest programa ha estat conveniat amb la Universitat de les Illes Balears i la direcció general de Formació Professional.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar als estudiants a establir els primers contactes amb el mercat laboral i facilitar-los així l’accés a la primera feina.

A partir d’aquest programa, els estudiants santamariers podran accedir a un programa de beques de formació pràctica a empreses, prioritàriament santamarieres, del seu àmbit d’estudi. La selecció dels estudiants es farà en una comissió mixta entre les entitats educatives i l’Ajuntament i els becats rebran una remuneració de 450 € mensuals a càrrec de l’Ajuntament i de l’empresa contractant. A més, el Consistori també es farà càrrec de la seguretat social de l’estudiant.

Descripció del programa

Les beques s’atorguen a alumnes santamarieres seleccionats en base a criteris establers per la Comissió creada a tal efecte entre l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, la Universitat de les Illes Balears i la conselleria d’Educació i Universitats.

La durada de les pràctiques és de dos mesos (juliol i agost) amb possibilitat d’ampliació a un tercer (setembre). La dedicació serà de cinc dies a la setmana a raó de quatre hores diàries o bé de quatre dies a raó de cinc hores diàries.

L’Ajuntament i l’empresa col·laboradora abonaran a l’estudiant la quantitat de 450 € mensuals (50% l’Ajuntament i 50% l’empresa col·laboradora). L’Ajuntament sol·licitarà i assumirà l’alta a la Seguretat Social de l’estudiant.

Els becaris poden pertànyer als estudis universitaris de Dret, Economia, Químiques, Biologia, Arquitectura, Enginyeria, Geografia, Ciències Ambientals, Història, Geografia, Magisteri, Psicologia, Pedagogia, Informàtica, Telemàtica, Telecomunicacions, Relacions Laborals; i a les especialitats de formació professionals d’Electromecànica de Vehicles, Automoció, Realització d’Audiovisuals, Imatge i So, Gestió Administrativa, Administració i Finances, Jardí d’Infància, Animació Sociocultural, Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Cuina i Serveis, Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques, Perruqueria i Estètica, etc.

Convocatòria d’alumnes Fins el 30 d’abril

Els alumnes interessats poden entregar la sol·licitud per registre d’entrada a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí o  enviar la seva sol·licitud a l’email adl@ajsantamariadelcami.net

A la sol·licitud han d’adjuntar fotocòpia del DNI i extracte acadèmic.

 

Més informació 

Servei de desenvolupament local de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
Llorenç Beltran
Correu electrònic: adl@ajsantamariadelcami.net
Tèlefon: 971620131


Contact Form Powered By : XYZScripts.com