Fons documental de l’Arxiu Municipal

Amb l’objectiu de fer accesible el patrimoni documental de l’Arxiu Municipal de Santa Maria del Camí, en aquest espai podreu trobar alguns dels documents digitalitzats que poden resultar del seu interés.

Una vegada acabada la digitalització i catalogació es podrà fer una consulta completa.

Llista d’electors per a Diputats a Corts

El document mostra la llista dels electors per a Diputats a Corts de la Secció de Santa Maria i Santa Eugènia, que formaven part del segon districte electoral de Palma. Es comptabilitzen un total de 97 electors a Santa Maria i 86 a Santa Eugènia. El document es troba signat pel governador de les Illes Balears, Manuel Stárico Ruiz.

Consulta’l

Comissió de la inclusa provincial de Palma

La Inclusa era una casa on es recollia i es criava als infants recent-nats abandonats o entregats pels seus pares. En el document trobam com el matrimoni santamarier format per Pere Josep Dols i Ripoll i Isabel Canyelles, aquesta de 29 anys, es comprometien a encarregar-se de la lactància d’un infant. La parella, considerada “persones de bona conducta moral i religiosa” havien de cuidar a l’infant fins que complís els tres anys. El document data del 16 de febrer de 1880. 

Consulta’l

Caixa de quintes

Gabriel Fuster i Fuster, veïnat del carrer de Molinets, fou citat el 15 de juny de 1877 a les 8 del matí per a presentar-se a la Diputació Provincial per a ser ingressat a la Caixa de quintes, amb la finalitat de fer el servei militar, sota pena de càstig si no s’hi presentava. Al document s’hi esmenta que es tractava d’un reemplaçament de 65.000 homes

Consulta’l

Associació caçadors Mallorca

El 12 de juny de 1876 la Junta de la recent creada Associació de Caçadors de Mallorca s’adreçaren al batle de Santa Maria per a explicar-li el motiu de la formació de dita organització (defensa de la propietat i gestió de l’activitat) i que informi als caçadors de la vila de la creació de l’associació per si en volen formar part. La carta és signada pel president de la Junta, Joan Massanet i Ochando i dels secretaris Ramon Ballester i Joan Ferrer, així com del Governador Felip Puigdorfila. Annexat es troben les bases de l’Assocació, format per set articles i les tarifes de la recompensa per caçar animals nocius per a la pràctica de l’activitat cinegètica, com són la geneta, el mart, l’esparver, el falcó,…

⇒ Consulta’l

Interrogatori relatiu a la qüestió d’aigües.

El document ens ofereix informació dels recursos hídrics de Santa Maria del Camí a 1879. En aquells moments, la vila tenia una població de 2343 habitants. L’abastiment d’aigua  provenia de la font de Coanegra, ubicada a la vall que porta el mateix nom, considerada d’excel·lent qualitat. Els mesos d’estiu s’havia de recòrrer a les cisternes que s’omplien el desembre i el gener, existint un total de quaranta cinc.  Es té constància de l’existència de setze pous, destacant el de la plaça d’Andria, datat del 1672, però cap sínia. Tampoc es quantifica cap tipus d’indústria ni màquina de vapor al municipi que empri l’aigua com a motor. La informació d’aquesta consulta la proporciona l’antic Secretari D. Guillem Jaume i Sanxo.

Consulta’l

Contact Form Powered By : XYZScripts.com