Batlia

 

Colau-Canyelles-Batlle

Nicolau Canyelles

Batle de Santa Maria del Camí