El sistema de bossa vermella a Santa Maria – Preguntes freqüents

El pròxim 20 d’abril del 2017 s’implantarà a Santa Maria la bossa vermella per a la recollida del rebuig dins el calendari de recollida selectiva porta a porta. Aquest sistema es posarà en marxa, de manera conjunta, a cinc municipis de la Mancomunitat del Raiguer, entitat responsable de la recollida selectiva al nostre municipi. D’aquesta manera, Binissalem, que ho va implantar el 2012, Santa Maria, Alaró, Mancor, Campanet i Búger són els municipis de la nostra Mancomunitat que ja tindran aquest sistema implementat. Porreres i Esporles també funcionen amb aquest servei.

arrow-red En què consisteix la introducció de la bossa vermella?

El sistema de bossa vermella consisteix en el fet que el rebuig (fracció que es treu els dijous) només es recollirà si va dins unes bosses específiques, de color vermell i que, en principi, només es poden aconseguir a l’Ajuntament de Santa Maria. Cada unitat familiar disposarà de 20 bosses anuals gratuïtes (30 en el cas de les families nombroses) que s’entregaran abans del 20 d’abril. Quan acabin aquest 20 se n’hauran de comprar de noves a un preu de 0,75 € la bossa domèstica (10-20 litres) i 3 € la bossa industrial (30-50 litres). Es podran comprar a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9 a 14h i els dijous de 16 a 19h) i als punts verds (podeu consultar aquí els horaris)

A més, els bolquers s’hauran de treure en una bossa blanca específica que es podrà aconseguir a l’Ajuntament. Aquesta bossa blanca no té cap cost i se n’entregaran les que facin falta, sempre que es justifiqui la seva necessitat. Amb aquesta bossa també s’hi podràn treure els excrements dels animals (l’arena dels moixos, no).

La bossa blanca només es pot aconseguir a l’Ajuntament per que es necessari comprovar les dades del padró d’habitants o el registre d’animals. A més, les persones que les recullin hauran de signar un compromís de bon ús.

La cendra i l’arena dels moixos es podrà treure amb la bossa vermella el dia de rebuig o dispositar, gratuïtament, a un contenidors específics que s’instal·laran als punts verds.

El calendari de la recollida porta a porta seguirà igual que fins ara:

arrow-red Quin és l’objectiu de la bossa vermella?

L’objectiu d’aquest sistema és incrementar el nivell de reciclatge i reduir la quantitat de rebuig que es genera. Per tant, el primer objectiu és fer una gestió més sostenible dels residus que generam.

Però també hi ha un objectiu econòmic: sota la premissa de “qui no recicla, paga”, baixar la despesa en incineració i, per tant, baixar el cost del servei de recollida de fems. Si Santa Maria redueix les tones anuals de material per incinerar, haurà de pagar menys al Consell de Mallorca, administració que gestiona el servei d’incineració a Mallorca i, per tant, es podrà baixar el rebut de fems a tots els santamariers.

Durant l’any 2015, a Santa Maria, només a través del servei de recollida porta a porta, s’han recollit 2.342.070 kg de residus. D’aquests, un 55,2% no s’ha reciclat i, per tant, ha generat 1.293.540 kg de rebuig. Incinerar aquesta quantitat va costar a l’Ajuntament de Santa Maria 164.000 €. Binissalem, poble que comparteix el servei de recollida amb Santa Maria i que té el sistema de bossa vermella des del 2012, genera un 18% de rebuig. Si Santa Maria aconsegueix aquestes xifres, la quantitat a incinerar seria un 30% inferior (aproximadament s’estalviarien 50.000 € a l’any que es traduïrien en una baixada del rebut de fems bastant significativa).

 A qui beneficia la introducció de la bossa vermella?

La introducció de la bossa vermella beneficia a tothom. Des del punt de vist mediambiental, és obvi que tots ens en beneficiem.
Econòmicament
es tradueix en dos beneficis directes:

 • si s’incrementa la fracció d’envasos, paper i vidre, la bonificació que reb l’Ajuntament per part de les empreses gestores d’aquest tipus de residu com ecoembes o ecovidrio, creixerà i es podran destinar més recursos econòmics a projectes i millora de serveis.
 • si es redueix la quantitat destinada a la incineració, es redueix la despesa en cremar rebuig i, per tant, el cost del servei de recollida serà menor i es podrà baixar la taxa de fems (Pensau que la taxa de recollida de fems i el seu tractament s’estableix en funció del cost que ha tengut el servei l’any anterior).

arrow-red Quan veurem la davallada a la taxa de la recollida de fems?

La recollida de fems ara mateix és un servei deficitari. La baixada a les xifres de rebuig que hi ha hagut fins ara no han estat prou significatives perquè s’hagin pogut traduir en el rebut anual.

Així i tot, el passat mes de novembre, el ple de l’Ajuntament va aprovar una baixada de la taxa de fems per l’any 2017 d’un 5%. Si la introducció de la bossa vermella té èxit, per a l’any 2018 es podria fer una nova baixada (Pensau que la taxa de recollida de fems i el seu tractament s’estableix en funció del cost que ha tengut el servei l’any anterior).

S’ha de tenir en compte que hi ha més elements que defineixen la taxa final. Recordar que la taxa dels habitatges de foravila és diferent perquè no tenen recollida porta a porta i han d’emprar obligatòriament els punts verds.

TAXA URBANA TAXA FORAVILA
 Sense bossa vermella
2016
 Amb bossa vermella
2017
 Sense bossa vermella
2016
 Amb bossa vermella
2017
Recollida residus urbans porta a porta 46,25 € 43,94 € -€ -€
Recollida residus Parc Verd 16,54 € 20,07 € 16,54 € 20,07 €
Tractament de la fracció rebuig 22,16 € 10,45 € 22,16 € 10,45 €
Despeses Mancomunitat (comunicació, seguiment, control, administració) 16,33 € 16,65 € 16,33 € 16,65 €
Reparació, manteniment infraestructura 5,54 € 5,65 € 5,54 € 5,65 €
Compra de bosses i contenidors 4,15 € 4,24 € 4,15 € 4,24 €
Subministrament energia elèctrica 0,66 € 0,68 € 0,66 € 0,68 €
Gestió, funcionament i amortització parc verd 26,64 € 27,16 € 26,64 € 27,16 €
Transport 1,38 € 1,41 € 1,38 € 1,41 €
Gestió cobrament ATIB 6,15 € 5,96 € 6,15 € 5,96 €
Despeses proporcionals adm. Ajunt., brigada, policia 33,63 € 34,28 € 33,63 € 34,28 €
179,45 € 170,48 € 133,20 € 126,54 €

arrow-red Quantes bosses vermelles i blanques rebrà cada habitatge?

Cada habitatge rebrà anualment 20 bosses domèstiques de manera gratuïta. Les families nombroses en rebran 30.

Les blanques seran gratuïtes i es podran demanar totes les que necessitin, si bé s’haurà d’acreditar que es conviu amb un infant o una persona major i s’haurà de signar un compromís de bon ús. Aquestes bosses només es poden obtenir a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9.30 a 11h i els dijous de 16 a 19h) ja que s’han de comprovar les dades de la persona sol·licitant amb el padró d’habitants o el registre d’animals.

 On i a quin preu es podran comprar bosses vermelles i blanques?

Les bosses extres que necessiti cada habitatge es podran comprar a l’Ajuntament (de dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 19h). L’Ajuntament té previst signar convenis amb els comerços locals que estiguin interessats a vendre-les.

El preu de les bosses vermelles és de

 • 0,75 € la bossa domèstica (10-20 litres)
 • 3 € la bossa industrial (30-50 litres)

Les bosses blanques són gratuïtes i es podran aconseguir només a l’Ajuntament ja que s’han de comprovar les dades de la persona sol·licitant amb el padró d’habitants o el registre d’animals.

arrow-red Jo tenc un negoci i produesc gran quantitat de rebuig derivat de la meva activitat. Què puc fer?

En el cas de negocis gran productors de rebuig existirà la possibilitat de disposar de contenidors estandarditzats que es recolliran una vegada per setmana.

Els preus d’aquests contenidors són:

 • 130 € per un contenidor de 120 litres
 • 250 € per un contenidor de 240 litres
 • 550 € per un contenidor de 800 litres

Enguany l’Ajuntament subvencionarà aquests contenidors de forma similar a com farà amb les 20 bosses anuals per als usuaris particulars. Els bars, restaurants i comerços seran convocats a unes reunions específiques i sectorials per tractar la seva problemàtica.

arrow-redSi no es fa correctament, s’aplicaran sancions?

Està previst que durant els dos primers mesos es faci un seguiment per part dels educadors ambientals de la Mancomunitat en quant a assessorament, però sí, a la llarga, s’imposaran sancions.

Sancions previstes (pendent de redacció final i d’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament)

 • Infraccions lleus: de 60 € a 300 €
 • Greus: de 300,01 € a 1.500 €
 • Molt greus: de 1.500,01 € a 40.000 €.

Si es tracta de residus perillosos la multa pot ser fins a 300.000€

arrow-red Tenc dubtes sobre el sistema: com puc obtenir més informació?

Durant la segona quinzena del mes de març estan programades una sèrie de xerrades en diferents horaris per explicar el procediment i resoldre tots els dubtes que hi pugui haver. Totes les xerrades seran a Ses Cases des Mestres

 • Dilluns 20 març – 19.30h
 • Divendres 24 març – 19.00h (específica per a veïnats de fora vila)
 • Dissabte 25 març – 11.00h
 • Divendres 31 març – 19.00h
 • Dilluns 3 d’abril – 19 h (específica per a veinats de fora vila)

També es faran reunions específiques per als comerços, les perruqueries i el sector de la restauració.

arrow-red Estic reciclant correctament?

La millor manera per reduir la quantitat de rebuig és separar correctament cada residu. En el següent quadre podreu veure on van algun dels residus més comuns.

En el cas de la cendra i l’arena dels moixos trobareu uns contenidors específics als punts verds. Els excrements dels animals poden anar a la bossa blanca (per aconseguir les bosses blanques els animals han de tenir xip).

Si teniu algun dubte sobre on va cada residu podeu consultar la web dondelotiro.org. De manera ràpida i àgil sabreu com reciclar-lo de manera correcta.

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com