Escola Municipal de Música Andreu Torrens

L’Escola Municipal de Música imparteix, des de 2002, estudis de Grau Elemental així com estudis no reglats. 

Grau Elemental

Les especialitats LOE impartides en el grau elemental són:

 • Clarinet
 • Flauta travessera
 • Saxòfon
 • Guitarra
 • Piano
 • Trompeta
 • Violí
 • Violoncel
 • Percussió

Aquestes especialitats  abarquen els quatre cursos i s’atenen a normativa LOE pel que fa referència a les seves assignatures complementaries (llenguatge musical, classe col·lectiva i cant coral als cursos 3r i 4t).

Formació no reglada

L’oferta educativa no reglada és molt àmplia i s’hi pot accedir a partir dels quatre anys.

Els nivells són els següents:

 • Musica i Moviment II:
  Nins i nines de cinc anys (classe setmanal de 30minuts).
 • Musica i Moviment I:
  Nins i nines de quatre anys (classe setmanal de 30 minuts).
 • Iniciació I: nins i nines de sis anys.
  • Iniciació al Llenguatge Musical. Una classe setmanal de 45 minuts.
  • Iniciació a una especialitat instrumental elegida per l’alumne entre les que ofereix l’Escola (una classe individual de 30 minuts)
 • Iniciació II: nins i nines de set anys.
  • Iniciació al Llenguatge Musical. Una classe setmanal  de 45 minuts.
  • Iniciació a una especialitat instrumental elegida per l’alumne entre les que ofereix l’Escola (una classe  individual de 30 minuts)
 • Musica i Moviment I i II d’especialitats instrumentals. A partir de vuit anys. Les classes seran de 45 minuts setmanalsl Les especialitats Instrumentals són:
  • Clarinet
  • Flauta travessera
  • Guitarra
  • Piano
  • Saxofon
  • Tècnica Vocal
  • Trombò
  • Trompa
  • Trompeta
  • Violí
  • Violoncel
  • Percussió
 • Conjunt Instrumental i Conjunt Instrumental Corda: Obert tan als alumnes de LOE com  als alumnes que cursen estudis no reglats. La classe és de una hora i mitja setmanal.
 • Banda Infantil: Obert tan als alumnes de LOE com als alumnes que cursen estudis no reglats. La classe és de una hora i mitja setmanal i els alumnes han de tenir fins a 14 anys.
 • Cant Coral
 • Llenguatge Musical Adults I, II, III i IV

Taxes

Horari i contacte:

Escola Municipal de Música Andreu Torrens
Edifici de Ses cases des Mestres
Carrer Jaume I, 16.
De setembre a juny: de dilluns a dijous de 16 a 20h
Telèfons: 971 141 127 – 651 826 823
Correu electrònic : emusica.andreutorrens@ajsantamariadelcami.net

Notícies relacionades:

  
  Contact Form Powered By : XYZScripts.com