Escola Municipal de Música Andreu Torrens

L’Escola Municipal de Música (codi del centre 07014272) imparteix, des de 2002, estudis de Grau Elemental així com estudis no reglats. 

Grau Elemental

Les especialitats d’estudis reglats impartides en el grau elemental són:

 • Clarinet
 • Flauta travessera
 • Saxofon
 • Bombardí
 • Trompa
 • Guitarra
 • Piano
 • Trompeta
 • Violí
 • Violoncel
 • Percussió

Aquestes especialitats  abarquen els quatre cursos i s’atenen a normativa reglada pel que fa referència a les seves assignatures complementàries (llenguatge musical, classe col·lectiva i cant coral als cursos 3r i 4t).

Formació no reglada

L’oferta educativa no reglada és molt àmplia i s’hi pot accedir a partir dels quatre anys.

Els nivells són els següents:

 • Música i Moviment I:
  Nins i nines de quatre anys (classe setmanal d’una hora).
 • Música i Moviment II:
  Nins i nines de quatre anys (classe setmanal d’una hora).
 • Iniciació I: nins i nines de sis anys.
  • Iniciació al Llenguatge Musical. Una classe setmanal d’una hora.
  • Iniciació a una especialitat instrumental elegida per l’alumne entre les que ofereix l’Escola (una classe individual de 30 minuts).
 • Iniciació II: nins i nines de set anys.
  • Iniciació al Llenguatge Musical. Una classe setmanal  de d’una hora.
  • Iniciació a una especialitat instrumental elegida per l’alumne entre les que ofereix l’Escola (una classe  individual de 30 minuts).
 • Especialitats instrumentals: A partir de vuit anys les classes són d’una hora setmanal. 
  • Clarinet
  • Flauta travessera
  • Guitarra
  • Piano
  • Saxofon
  • Bombardí
  • Trompa
  • Trompeta
  • Violí
  • Violoncel
  • Percussió
 • Conjunt Instrumental i Conjunt Instrumental Corda: Obert tan als alumnes d’estudis reglats com  als alumnes que cursen estudis no reglats. La classe és d’una hora setmanal.
 • Banda Infantil: Obert tan als alumnes d’estudis reglats com als alumnes que cursen estudis no reglats. La classe és d’una hora setmanal.
 • Coral petits. Per a alumnes de 5 a 7 anys. La classe és d’una hora setmanal.
 • Coral. Per a alumnes a partir de 8 anys. La classe és d’una hora setmanal.
 • Tècnica Vocal. Per a alumnes a partir de 16 anys.
 • Llenguatge Musical Adults I, II, III i IV.

Taxes

Horari i contacte:

Escola Municipal de Música Andreu Torrens
Edifici de Ses cases des Mestres
Carrer Jaume I, 16.
De setembre a juny: de dilluns a dijous de 15 a 21h
Telèfons:  651 826 823 – 665 856 390
Correu electrònic: emusica.andreutorrens@ajsantamariadelcami.net

Notícies relacionades:

  
  Contact Form Powered By : XYZScripts.com