Escola Municipal de Música Andreu Torrens

L’Escola Municipal de Música (codi del centre 07014272) imparteix, des de 2002, estudis de Grau Elemental així com estudis no reglats. 

Grau Elemental

Les especialitats d’estudis reglats impartides en el grau elemental són:

 • Clarinet
 • Flauta travessera
 • Saxofon
 • Bombardí
 • Trompa
 • Guitarra
 • Piano
 • Trompeta
 • Violí
 • Violoncel
 • Percussió

Aquestes especialitats  abarquen els quatre cursos i s’atenen a normativa reglada pel que fa referència a les seves assignatures complementàries (llenguatge musical, classe col·lectiva i cant coral als cursos 3r i 4t).

 

Formació no reglada

L’oferta educativa no reglada és molt àmplia i s’hi pot accedir a partir dels quatre anys.

Els nivells són els següents:

 • Especialitats instrumentals: A partir de vuit anys les classes són individuals d’una hora setmanal.
 • Orquestra de Corda: Obert tant als alumnes d’estudis reglats com als alumnes d’estudis no reglats. La classe és de 90 minuts setmanals.
 • Banda Infantil: Obert tant als alumnes d’estudis reglats com als alumnes d’estudis no reglats.La classe és de 90 minuts setmanals.

 

Taxes

Les establertes al BOIB núm. 10 de 21/01/2012. Es poden consultar aquí.

 

Horari i contacte:

Escola Municipal de Música Andreu Torrens
Edifici de Ses cases des Mestres
Carrer Jaume I, 16.
De setembre a juny: de dilluns a dijous de 15 a 21h
Telèfons:  651 826 823 – 665 856 390
Correu electrònic: emusica.andreutorrens@ajsantamariadelcami.net

 


Contact Form Powered By : XYZScripts.com