Escoleta municipal Es Pi Gros

L’escoleta municipal de Santa Maria del Camí,  Es Pi Gros, pertany a la Xarxa d’escoletes públiques de la Conselleria d’Educació i, per tant, segueix les directrius de la seva normativa. Acull infants de 0 a 3 anys i respon a un plantejament educatiu en funció de les necessitats dels infants d’aquestes edats. Es un espai on l’infant estableix el primer vincle amb el món fora de la família, on creix, on se l’estima, se’l valora i educa.

El centre

El centre disposa de 6 aules per a ambients, una aula per a nadons i un hort. A més, comptam amb un menjador amb cuina i cuinera pròpia.

L’equip

Som un equip format per 10 mestres i tècnics d’educació infantil, una cuinera i una netejadora. Sempre recolzats pel personal de l’ajuntament de Santa Maria del Camí (administració, brigada, serveis socials, etc…)

Què i com ho feim

 • Treballem els hàbits i rutines
 • Coneixem el nostre cos
 • Explorem l’entorn fent sortides pel nostre poble
 • Treballam la lògica matemàtica
 • Feim llengua
 • Fem moviment
 • Fem art
 • Fem descobertes i experimentam
 • Fem música, teatre i dansa
 • Fem pa
 • Fem hort

Línia Metodològica

 • Treballam mitjançant ambients d’aprenentatge
 • Oferim tallers d’experimentació, manipulació i joc
 • Sortim a l’entorn proper: el fet de viure a un poble ens ho permet
 • Enfocament globalitzador dels aprenentatges
 • Actitud d’escolta per donar a l’infant respostes ajustades a les seves necessitats.
 • Acompanyament en el procés d’aprenentatge
 • Creació d’un clima de calma i seguretat afectiva, molt important en aquestes edats.
 • Respectar la cultura de l’infant: el joc
 • Gaudir de l’hort tocant, sembrant, observant, menjant, compartint, estimant…

Programació

Calendari curs 2021-2022

Dies no lectius curs 2021-2022

– 12 OCTUBRE – Festa Nacional
– 1 NOVEMBRE – TOTS SANTS
– 6 DESEMBRE – dia de la Constitució
– 8 DESEMBRE – Immaculada Concepció
– Del 23 de DESEMBRE al 7 de GENER -Vacances de Nadal
– 28 FEBRER – Festa Escolar Unificada
– 1 MARÇ – Dia de les Illes Balears
– DeL 14 al 24 d’ABRIL – Vacances de Pasqua
– 25 ABRIL – Es Firó (Festa Local)
– 20 JULIOL – Santa Margalida (Festa Local)

*Queden pendents els dos dies de lliure elecció del centre. S’està treballant per consensuar-ho amb els altres centres del municipi. 

setembre i octubre

 • Adaptació i primers aprenentatges (infants de primer any)
 • Adaptació a l’espai-temps (infants de segon i/o tercer any)

de novembre fins juliol inclòs

 • S’apliquen les tres àrees curriculars establertes pel cicle de l’Educació Infantil (P1 i P2): Àrea 1: Descoberta d’un mateix. Àrea  2: Descoberta de l’entorn natural i social. Àrea  3: Intercomunicació i llenguatges.
 • La programació l’organitzem en torn dels ambients i de l’hort.

Sortides: el mes d’abril farem una sortida lectiva amb bicicleta a prop, pel poble, amb els infants i les famílies. Els infants realitzaran una excursió amb autocar el mes de maig. La data es concretarà durant el curs.

Festa de fi curs: la festa de fi de curs es farà a finals del mes de juliol. La data es concretarà durant el curs.

Vacances: l’escoleta romandrà tancada els dies de festa d’àmbit nacional, autonòmic i local, durant les vacances de Nadal, les de de Pasqua, un dia corresponent a la festa escolar unificada, els dos dies de lliure elecció del centre (pendents de concretar) i tot el mes d’agost. 

Horari escolar: L’horari escolar és el següent

 • 7.30 a 8.30: escoleta matinera
 • 8.45 a 9.15: benvinguda infants
 • 9.15 a 12: periode lectiu
 • 12.00 a 12.15: sortida infants que no queden a menjador
 • 12.00 a 12.45: dinar
 • 12.45 a 13: sortida infants que no fan horeta
 • 13 a 14.30: horeta
 • 15 a 15.30: sortida dels infants que fan horeta
Demanam puntualitat tant en les entrades com en les sortides perquè facilita l’adaptació dels infants i per a l’organització del centre. Si un dia l’infant no pot assistir a l’escoleta, convendria avisar al seu tutor/a.

Les entrades o sortides per anar al metge es faran de 10 a 11h i s’haurà de lliurar un justificant. S’ha de respectar l’horari establert tant per les entrades com per les sortides. 

Relació amb les famílies

La comunicació entre l’escoleta i les famílies dels infants és constant. Tenim diferents vies d’intercanvi d’informació, a més del contacte directe del dia a dia.

Comptem amb una Associació de Pares i Mares que donen suport i comparteixen iniciatives amb el centre. Per a nosaltres són molt importants per poder dur a terme els projectes educatius. Realitzen tallers familiars, on els pares participen aportant idees, tallers, conferències… sobre temes d’educació, esbarjo, espais decoratius de l’escoleta, etc.

Trets d’identitat

La llengua de l’Escoleta és el català que serà utilitzat com a vehicle de comunicació i d’aprenentatge amb els infants, això no implica que hagi de ser forçosament la llengua a emprar per comunicar-se amb cadascuna de les famílies.

Som un centre obert a tots els infants d’aquesta població. Aquest centre es declara dedicat a la formació integral de la persona al marge de qualsevol ideologia o creença, d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa.

Els infants s’eduquen tant a casa com a l’escoleta, per això hi ha d’haver certa continuïtat entre ambdós contextos, aconseguint-ho a través de: informes d’observació, AMIPA, intercanvis quotidians, intercanvis puntuals (tutories) i participació de la família a l’escoleta.

La nostra manera de fer va encaminada a aconseguir que els infants siguin feliços, imaginatius, creatius i autònoms tot adquirint aprenentatges a través de sentir-se estimat, valorat, jugant,  gaudint experiències, descobertes i relacions amb els altres. Creim que els  contes són una eina imprescindible per poder treballar la descoberta i entendre els sentiments, per això ens són una part molt important. Les danses i les cançonetes també són eines que fem servir per expressar i gaudir dels aprenentatges. També i influenciats per la filosofia holística, gaudim d’un hort escolar, en torn a ell treballam molta part de la nostra programació.

Normes per a la salut dels infants

Els infants d’aquestes edats no tenen gaires defenses i s’encomanen malalties fàcilment. Pel seu bé i pels dels seus companys, si està malalt hauria de romandre a casa.

No poden venir a l’escoleta els infants que tenguin:

  • Febre (38 ºC axil·lar)
  • Dificultats respiratòries
  • Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc
  • Vòmits intensos o que no responen al tractament
  • Lesions bucals o nafres disseminades a la boca
  • Malalties víriques: varicel·la, paperes, xarampió, rubèola, bronquiolitis, herpes…
  • Malalties parasitàries i fongs
  • Malalties bacterianes: escarlatina, impetigen, faringitis, tos ferina, otitis…
 • Polls o llémenes

Documents per descarregar

 •  
 •  

Preus:

 • Matrícula i assegurança: 105€
 • Quota mensual:
  • de 7.30 a 9h: 20€
  • de 9 a 12h: 125€
 • Menjador (inclou servei d’escoleta de 12 a 15h)
  • mensual: 90€
  • per dia: 5€
 • Hores esporàdiques: 4€

No es fa mitja quota, es paga per dies.

Preus especials:

-10% per a germans matriculats, tant sobre l’import de la matrícula com de l’import de les quotes mensuals

-10% en l’import de les quotes mensuals i d’un 50% en l’import de la matrícula pel que fa a famílies nombroses’

Taxes públicades al BOIB nº 17 del 04/02/2012

Imatges

Contacte

Escoleta Es Pi Gros
Adreça: Carrer Josep Far, 1.
Santa Maria del Camí.
Telèfon: 971 140 064
Contactar per correu electrònic

Notícies relacionades

  
  Contact Form Powered By : XYZScripts.com