Escoleta municipal Es Pi Gros

L’escoleta municipal de Santa Maria del Camí,  Es Pi Gros, pertany a la Xarxa d’escoletes públiques de la Conselleria d’Educació i, per tant, segueix les directrius de la seva normativa. Acull infants de 0 a 3 anys i respon a un plantejament educatiu en funció de les necessitats dels infants d’aquestes edats. Es un espai on l’infant estableix el primer vincle amb el món fora de la família, on creix, on se l’estima, se’l valora i educa.

El centre

El centre disposa de 7 aules en funcionament (1 de 0-1 anys, 3 de 1-2 anys i 3 de 2-3 anys), dues aules polivalents, un gran pati amb zones de terra, arena i ombra, i un hort. També tenim cuina amb cuinera pròpia

L’equip

Som un equip format per 12 mestres i tècnics d’educació infantil, una cuinera i dues netejadores. Sempre amb el suport pel personal de l’ajuntament de Santa Maria del Camí (administració, brigada, serveis socials, etc…)

Què i com ho feim

 • Treballem els hàbits i rutines
 • Coneixem el nostre cos
 • Explorem l’entorn fent sortides pel nostre poble
 • Treballam la lògica matemàtica
 • Feim llengua
 • Fem moviment
 • Fem art
 • Fem descobertes i experimentam
 • Fem música, teatre i dansa
 • Fem pa
 • Fem hort

Línia Metodològica

 • Treballam mitjançant ambients d’aprenentatge
 • Oferim tallers d’experimentació, manipulació i joc
 • Sortim a l’entorn proper: el fet de viure a un poble ens ho permet
 • Enfocament globalitzador dels aprenentatges
 • Actitud d’escolta per donar a l’infant respostes ajustades a les seves necessitats.
 • Acompanyament en el procés d’aprenentatge
 • Creació d’un clima de calma i seguretat afectiva, molt important en aquestes edats.
 • Respectar la cultura de l’infant: el joc
 • Gaudir de l’hort tocant, sembrant, observant, menjant, compartint, estimant…

Programació

Calendari curs 2023-2024

Dies no lectius curs 2022-2023

– 12 d’octubre (Festa Nacional).
– 1 de novembre (dia de Tots Sants).
– 6 de desembre (dia de la Constitució).
– 8 de desembre (Immaculada Concepció).
– 29 de febrer (Festa Escolar Unificada).
– 1 de març (Dia de les Illes Balears).
– 29 d’abril (Es Firó, festa local).
– 1 de maig (Dia del Treballador).
– 20 de juliol (Santa Margalida, festa local).

* Els dies de lliure elecció del centre encara estan pendents de concretar, ja que han de coincidir amb els dies que escollirà el CEIP Melcior Rosselló i Simonet. De seguida que sapiguem aquests dies de festa que ens falten, actualitzarem el calendari.

A l’escoleta treballam seguint la nova Llei d’Educació LOMLOE, aplicant els seus canvis curriculars a través de les Situacions d’Aprenentatge i tenint en compte la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

La LOMLOE, en la seva disposició final primera, indica els drets de les famílies i hi destaca el dret de participació en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills i filles, a més a més del de la participació en l’organització, funcionament i avaluació del centre educatiu.

Es treballa a partir de les tres àrees curriculars:

 • Àrea 1. Creixement en harmonia.
 • Àrea 2. Descobriment i exploració de l’entorn.
 • Àrea 3. Comunicació i representació de la realitat.

Tenint en compte les competències específiques de cada àrea, els seus criteris d’avaluació, i els sabers bàsics que volem assolir al final de l’etapa de primer cicle d’educació infantil.

Sortides: el mes d’abril farem una sortida lectiva amb bicicleta a prop, pel poble, amb els infants i les famílies. 

Festa de fi curs: El comiat amb els infants que deixen l’escoleta per anar a l’escola gran serà a finals de juliol. La data es concretarà durant el curs.

Vacances: l’escoleta romandrà tancada els dies de festa d’àmbit nacional, autonòmic i local, durant les vacances de Nadal, les de de Pasqua, un dia corresponent a la festa escolar unificada, els dos dies de lliure elecció del centre (pendents de concretar) i tot el mes d’agost. 

Horari escolar: L’horari escolar és el següent

• 7:30h a 8:20h: escoleta matinera
• 8:30h a 12:30h: període lectiu
• 12:30h: sortida dels infants que no queden a menjador
• 12:30h a 13:15h: dinar
• 13:15h: sortida dels infants que no fan horeta
• 13:15h a 14:45h: descans i higiene
• 15:00h: sortida dels infants
*La família que ho necessiti podrà recollir el seu fill o filla a les 13:45h per facilitar la conciliació familiar.

Demanam puntualitat tant en les entrades com en les sortides perquè facilita l’adaptació dels infants i per a l’organització del centre. Si un dia l’infant no pot assistir a l’escoleta, convendria avisar al seu tutor/a.

Si l’infant ha d’anar al metge, podrà entrar a l’escoleta fins a les 11h. Per interferir el mínim en les propostes i rutines dels infants durant l’horari lectiu, recordau que per les revisions poden donar-vos cita en dates acordades o els horabaixes.

Demanam que les administracions de medicaments es facin a casa sempre que sigui possible.

Relació amb les famílies

La comunicació entre l’escoleta i les famílies dels infants és constant. Tenim diferents vies d’intercanvi d’informació, a més del contacte directe del dia a dia.

Comptem amb una Associació de Pares i Mares que donen suport i comparteixen iniciatives amb el centre. Per a nosaltres són molt importants per poder dur a terme els projectes educatius. Realitzen tallers familiars, on els pares participen aportant idees, tallers, conferències… sobre temes d’educació, esbarjo, espais decoratius de l’escoleta, etc.

Trets d’identitat

La llengua de l’Escoleta és el català que serà utilitzat com a vehicle de comunicació i d’aprenentatge amb els infants, això no implica que hagi de ser forçosament la llengua a emprar per comunicar-se amb cadascuna de les famílies.

Som un centre obert a tots els infants d’aquesta població. Aquest centre es declara dedicat a la formació integral de la persona al marge de qualsevol ideologia o creença, d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa.

Els infants s’eduquen tant a casa com a l’escoleta, per això hi ha d’haver certa continuïtat entre ambdós contextos, aconseguint-ho a través de: informes d’observació, AMIPA, intercanvis quotidians, intercanvis puntuals (tutories) i participació de la família a l’escoleta.

La nostra manera de fer va encaminada a aconseguir que els infants siguin feliços, imaginatius, creatius i autònoms tot adquirint aprenentatges a través de sentir-se estimat, valorat, jugant,  gaudint experiències, descobertes i relacions amb els altres. Creim que els  contes són una eina imprescindible per poder treballar la descoberta i entendre els sentiments, per això ens són una part molt important. Les danses i les cançonetes també són eines que fem servir per expressar i gaudir dels aprenentatges. També i influenciats per la filosofia holística, gaudim d’un hort escolar, en torn a ell treballam molta part de la nostra programació.

Normes per a la salut dels infants

Els infants d’aquestes edats no tenen gaires defenses i s’encomanen malalties fàcilment. Pel seu bé i pels dels seus companys, si està malalt hauria de romandre a casa.

No poden venir a l’escoleta els infants que tenguin:

  • Febre (38 ºC axil·lar)
  • Dificultats respiratòries (bronquiolitis, grip, tos ferina, tuberculosi).
  • Diarrea irreprimible líquida o deposicions amb sang o moc.
  • Vòmits intensos o que no responen al tractament (gastroenteritis).
  • Lesions bucals o nafres disseminades a la boca.
  • Conjuntivitis purulenta.
  • Malalties víriques: varicel·la, paperes, xarampió, rubèola, herpes…
  • Malalties parasitàries i fongs
  • Malalties bacterianes: escarlatina, impetigen, faringitis…
  • Si tenen polls o llémenes és obligatori realitzar un tractament per eliminar-los.

Documents per descarregar

 •  
 •  

Preus:

a) Matrícula i assegurança escolar………………105 €.

b) Quotes mensuals infants de 1r i 2n curs:

 • De 8’30h a 12’30h………………………………………..125 €.

c) Els infants de 3r curs es beneficien de la gratuïtat de quatre hores lectives durant deu mesos a l’any tal com estableix el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022.

d) Escoleta Matinera:

 • De 7’30h a 8’20h (quota mensual) ………………………20 €.

e) Quota per hores esporàdiques:

 • 1 h. o fracció………………………………………..4 €.

f) Menjador:

 • Quota mensual……………………………………..90 €.
 • Dinar/dia……………………………………………..5 €.

La quota del menjador du inclosos els serveis de l’escoleta des de les 12.30h a les 15h.

No es fa mitja quota, es paga per dies.

Hi haurà un descompte de:

-10% per a germans matriculats, tant sobre l’import de la matrícula com de l’import de les quotes mensuals.

-10% en l’import de les quotes mensuals i d’un 50% en l’import de la matrícula pel que fa a famílies nombroses.

  •  

 

Imatges

Contacte

Escoleta Es Pi Gros
Adreça: Carrer Josep Far, 1.
Santa Maria del Camí.
Telèfon: 971 140 064
Contactar per correu electrònic

Notícies relacionades

  
  Contact Form Powered By : XYZScripts.com