Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Maria

El Pla d’igualtat entre homes i dones de l’Ajuntament de Santa Maria és una eina per treballar d’una manera sistematitzada en l’objectiu d’aconseguir la igualtat entre els treballadors i treballadores de l’ajuntament, tant pel que fa a les condicions laborals com a la conciliació.

El document és el resultat d’actualitzar el pla vigent fins ara, original del 2009, a través d’un procés participatiu on han participat tots els treballadors de l’entitat, i que estableix les mesures i accions previstes per assolir els següents objectius:

  • sensibilització en la igualtat d’oportunitats
  • millora de la comunicació dels aspectes relacionats amb la igualtat
  • assolir una real igualtat d’accés i oportunitats entre els sexes en accés i la provisió als llocs de treball
  • eliminació de les desigualtats per raó de sexe en matèria retributiva
  • assegurar un desenvolupament i creixement professional i personal i l’accés a la formació sense discriminació entre sexes
  • vigilar que a l’empresa hi hagi un ambient de treball de respecte i prevenir el possible assetjament
  • fomentar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar

Protocol d’actuació en casos d’assetjament

Paral·lelament al Pla d’Igualtat, es va redactar el  Protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe. Aquest document recull una sèrie de mesures preventives de caràcter informador i divulgatiu per tal d’evitar possibles situacions d’assetjament i estableix el procediment que s’ha de seguir en casos de denúncies o situacions que comprometin la igualtat entre sexes.

Tant el Pla d’Igualtat com el Protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual es revisarà i actualitzarà a través de reunions periòdiques de la comissió d’Igualtat.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com