L’Ajuntament inverteix 100.000 € en dos projectes per resoldre demandes ciutadanes

L’Ajuntament de Santa Maria ha iniciat sengles projectes de millora urbanística al municipi: l’elevació de la cruïlla de Ses Cases des Mestres i l’ampliació de la xarxa de pluvials de la zona dels Coscois. Cada un dels projectes, finançats amb pressupost propi, tenen un cost aproximat de 50.000€ cada un.

Millorar la seguretat, l’accessibilitat i reduir la velocitat en què arriben els vehicles a la cruïlla de Ses Cases des Mestres és una antiga reclamació dels veïnats. Amb l’objectiu de què els vianants guanyin seguretat en un espai on hi ha molt de trànsit, l’Ajuntament durà a terme tota una remodelació de la travessa creant una zona de velocitat màxima 20, empedrant la zona i elevant-le al mateix nivell de les voreres per eliminar les barreres arquitectòniques.

El termini previst d’execució d’aquestes obres era de sis setmanes que probablement, per mor de les darreres pluges s’haurà d’ampliar. A la primera fase de les obres s’ha preparat el clavegueram per evitar que es creïn basses d’aigua i després es procedirà a fer l’elevació. Durant aquesta fase, s’ha hagut d’instal·lar un semàfor provisional per controlar el pas dels cotxes, ja que un carril de circulació del carrer Pere J. Jaume Pons ha quedat inutilitzat. 

L’ampliació de les xarxes pluvials de la zona dels Coscois és l’altre projecte posat en marxa durant les darreres setmanes. En aquest cas es procedirà a instal·lar canonades de major capacitat per absorbir les grans quantitats d’aigua que s’estanquen a la zona i part de l’aigua que baixa s’ha desviat als camps que confronten el camí. 

Les feines s’han dividit en dues fases que es desenvoluparan en funció de les pluges que es puguin donar. Per una part s’ha reencaminat una part de l’aigua a una de les finques agrícoles de la zona i després es procedirà a canviar les canonades per unes altres de major capacitat així com la instal·lació de nous embornals.

 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Batlia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com