Perfil del contractant

Aquest espai recull la informació referent a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 

Contractació del servei d’escola d’estiu i menjador 2018 

  1. Decret obertura del procediment de licitació [07/05/2018]
  2. Anunci de licitació  [07/05/2018]
  3. Plec de clàusules reguladores  [07/05/2018]
  4. Decret adjudicació servei [29/05/2018]

Contractació obres renovació, millora i adaptació per a persones amb mobilitat reduïda del pavelló municipal

  1. Decret obertura de procediment de licilitació [4/04/2018]
  2. Anunci licitació [4/04/2018]
  3. Plec clàusules administratives [4/04/2018]
  4. Projecte tècnic [5/04/2018]
  5. Adjudicació [15/05/2018]
  6. Anunci de formalització del contracte [24/05/2018]