Perfil del contractant

Aquest espai recull la informació referent a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. 

Contractació obres renovació, millora i adaptació per a persones amb mobilitat reduïda del pavelló municipal

  1. Decret obertura de procediment de licilitació [4/04/2018]
  2. Anunci licitació [4/04/2018]
  3. Plec clàusules administratives [4/04/2018]
  4. Projecte tècnic [5/04/2018]