Aprovació inicial de les bases de la convocatòria per subvencions de l’any 2020.

El passat 6 de febrer es va publicar al BOIB la següent publicació on es comunica l’exposició pública de les bases de la convocatòria per subvencions de l’any 2020.

Aprovades inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia 30-01-2020, les Bases de la convocatòria de subvencions ordinàries a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020, s’obri de conformitat amb l’acordat pel Ple de l’Ajuntament, un termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d’aquest anunci al BOIB, perquè el veïnatge i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i efectuar les reclamacions, objeccions i observacions que considerin pertinents.

En cas de què no es produeixi cap reclamació, objecció ni observació dins el termini indicat, quedaran aprovades definitivament aquestes Bases.

Podeu trobar el boib amb aquesta publicació en format pdf aquí.

Podeu trobar les bases en format pdf aquí.

Etiquetat amb: ,
Publicat a General, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com