Aprovació inicial Modificació Puntual Normes subsidiàries.

El passat dimarts dia 9 de novembre es va aprovar la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del nostre municipi en sessió extraordinària del Ple Municipal.

A continuació adjuntam l’anunci del nostre batle i resta de documentació relacionada per a que la pogueu revisar.

Anunci d’aprovació.

Documents de projecte i modificacions.
  1. UA VIII. El Vial en Xifres.
  2. UA VIII. El Vial: Plànols.
  3. UA VII. La Voltadora en Xifres.
  4. UA VII. La Voltadora: Plànols.

Aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en sessió de dia 09-11-2021, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’aquest municipi pel que fa a les Unitats d’Actuació VII (Sa Voltadora) i VIII (Es Vial), de conformitat amb l’art. 55 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d’Urbanisme de les Illes Balears, s’obri un termini de trenta dies comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d’aquest anunci al BOIB per a què les persones interessades puguin presentar al·legacions.

EL BATLE-PRESIDENT
Sgt: Nicolau Canyelles.
Santa Maria del Camí, 11-11-2021.

Posem a la vostra disposició

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com