Aprovats els comptes de l’Ajuntament del 2017

El ple de l’Ajuntament també acordà incorporar 93.000 de romanent per a despeses de personal de la Residència de Cas Metge Rei

El ple de l’Ajuntament va aprovar el passat dijous els comptes consolidats de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí del 2017. Aquest document comptable, es debat en una Comissió especial de comptes, però s’ha d’aprovar en sessió plenària abans de remetre’l a la Sindicatura de Comptes.

Els resultats pressupostaris tant de l’Ajuntament com de la Residència són positius en un import d’1.746.676 € i de 15.662 €, respectivament. Aquest resultat positiu ve determinat, en gran mesura, per les limitacions que s’imposen des del Govern Central als Ajuntaments pel que fa al creixement i les inversions.

Així i tot, l’Ajuntament no ha complit dos dels objectius econòmics financers fixats per les lleis estatals: l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Aquesta desviació prové de l’activitat,tant de despesa com d’ingressos, derivada de les subvencions que ha rebut d’altres institucions. Així i tot, s’ha presentat un Pla Econòmic Financer que mostra com l’execució pressupostària del 2018 permetrà equilibrar aquesta situació.

Pel que fa a l’endeutament, que és d’un 0% quan l’objectiu marcat permet fins a un 75%, el pagament a proveïdors i la submissió a control, sí que s’han complert.

Incorporació de romanent de tresoreria
El ple també va aprovar la incorporació de 93.000 del romanent de tresoreria per fer front a l’increment salarial de l’1% obligat per llei dels treballadors de la Residència.

Aquest punt va provocar cert debat entre els regidors, ja que, segons manifestà Andreu Jaume, portaveu del PP, “són tantes les incorporacions i modificacions de crèdit que pensam que el pressupost no es fa d’una manera acurada i seriosa”. Tant el regidor no adscrit Jaume Martí com el regidor de MOVEM compartiren la idea del PP. Colau Canyelles, per la seva part, va explicar que el pressupost és una eina viva que s’ha d’anar modificant segons les necessitats i que la incorporació de subvencions i la flexibilització de la llei estatal durant l’any obliga a fer canvis.

Els Comptes del 2017 es podran consultar a aquesta web una vegada passats els controls d’organismes de fiscalització.

 

Etiquetat amb: , ,
Publicat a Economia i hisenda, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com