Bons resultats dels programes de prevenció social

La baixada de les demandes a l’IMAS per part dels santamariers és la prova més directe d’aquest èxit 

Tècnics i responsables de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials es reuniren aquest mes amb el Batle, Colau Canyelles, el regidor de Serveis Socials, Miquel Niell, i la tècnica responsable del Serveis Socials, Antònia Cabanellas, per analitzar les necessitats del serveis i aprofitaren per apreciar la feina de prevenció que es fa des d’aquesta àrea municipal.

L’IMAS va reconèixer que la demanda de serveis per part de ciutadans del municipi és molt baixa ja que, en molts casos, es resolen a través dels programes de prevenció. I, per això, l’Ajuntament va aprofitar aquesta reunió per demanar que s’incrementi la dotació del Pla de prestació bàsiques del municipi i que es pugui seguir treballant introduint nous programes. Actualment el cost d’aquests projectes de prevenció i detecció precoç provenen dels recursos propis de l’Ajuntament i ascendeixen a uns 30.000 € anual.

Aquesta política de prevenció es concreta en diferents serveis i  programes com el de reforç escolar, el d’educació en família o el Pla Municipal de Prevenció de la Drogodependència. A més, es compte amb una educadora de carrer i psicòlegs als centres educatius i al PAC que ajuden a la detecció precoç de casos.

Baixada en la demanda d’ajudes

Per altra banda, durant el primer trimestre d’enguany ha disminuït el nombre de  famílies que han sol·licitat algun tipus d’ajut econòmic així com els usuaris del rebost municipal.

Segons Antonia Cabanellas, cap del servei, “entre d’altres aspectes més conjunturals, els programes destinats a persones a l’atur o amb problemes econòmics han permès que alguns d’ells es reincorporin al sistema, bé a través de contractes amb administracions públiques o, directament, amb l’empresa privada”. Els programes de formació i habilitats socials que s’ofereixen a través del pla de formació de la Mancomunitat, el programa de Renda Mínima d’Inserció, que va associat a un pla de recerca de feina controlat i tutelat i el convenis de col·laboració amb el SOIB són algunes de les eines que ofereixen els Serveis Socials municipals a les persones a l’atur. Sense anar més enfora, durant el 2014, 22 persones han estat contractades per l’Ajuntament a través d’una d’aquests convenis de col·laboració amb el SOIB.

Publicat a General, Serveis socials municipals

Contact Form Powered By : XYZScripts.com