Comunicat sobre el consum d’aigua de la xarxa

Mitjançant els controls de la qualitat de l’aigua que l’Ajuntament fa de forma periòdica, s’han detectat concentracions de nitrats que no aconsellen el seu consum humà.

Encara que des del mes de maig de 2008, l’Ajuntament redueix la quantitat de nitrats procedent dels pous municipals amb la mescla d’aigua procedent d’Emaya, l’augment considerable del consum els darrers dies, fa que aquesta opció no sigui viable ja que no es disposa de prou cabdal.

Segons la recomanació rebuda per part de la Conselleria de Sanitat, les persones s’haurien d’abstendre de consumir aigua de la xarxa per a beure o cuinar fins a un nou avís.

L’aigua de la xarxa es pot continuar utilitzant per la dutxa, el rentat de la roba o dels estris de cuina sense cap risc per la salut.

Per a qualsevol consulta, no dubti en posar-se en contacte amb l’Ajuntament (tel. 971 620131) de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h i dissabtes de 8:00h a 12:00h.


Comunicado sobre el consumo de agua de la red

Mediante los controles de la calidad del agua que periódicamente realiza el Ayuntamiento, se han detectado concentraciones de nitratos que no aconsejan su consumo humano.

Aunque desde el mes de mayo de 2008, el ayuntamiento reduce la cantidad de nitratos procedente de los pozos municipales con la mezcla de agua procedente de Emaya, el aumento considerable del consumo de los últimos días imposibilita esta opción ya que no se dispone de caudal suficiente.

Según la recomendación recibida por parte de la Conselleria de Sanitat, las personas deberían abstenerse de consumir agua de la red para beber o cocinar hasta nuevo aviso.

El agua de la red puede continuar usándose para la ducha, el lavado de ropa o de enseres de cocina sin ningún riesgo para la salud.

Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento (tel. 971 620131) de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h y sábados de 8:00h a 12:00h.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com