Concessió Serveis Explotació Bar i neteja instal·lacions Camp d’Esports “Antoni Gelabert”.

D’acord amb la Disposició Addicional vuitena del Reial Decret-Llei 17/2020 de 5 de Maig, publicat al BOE de 06-05-2020, s’aixeca la suspensió dels procediments de contractació del sector públic establerta pel Reial Decret 463/2020 de 14 de Març pel qual es declara l’estat d’alarma.

En conseqüència, dia 14 de Maig de 2020 és el darrer dia per presentar pliques per a la concessió dels serveis d’explotació del bar i neteja de les instal·lacions del camp d’esports “Antoni Gelabert”. 

Teniu tota la informació de la concessió a la Plataforma de contratació del sector Públic.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com