Control sanitari d’animals d’especie porcina

En relació al Decret 34/2009, de la Conselleria de Salut i Consum de 19 de juny,
que estableix normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es
destinen al consum privat (matances), us informam que tenim a la vostra
disposició el material per a la presa de mostres consistent en bosses amb
precintes i fulletons informatius, així com d’un llistat de veterinaris inscrits en el
Registre de Veterinaris Col·laboradors.

Publicat a General

Contact Form Powered By : XYZScripts.com