Convocada sessió ordinària del ple de la corporació

Convocada sessió ordinària del ple de la corporació pel dijous 21 a les 21 h, a Ca s’Apotecari, amb el següent ordre del dia:

I.-Part Resolutòria:
1.-Aprovació actes sessions 19-12-2018 i 31-01-2019.
2.-Presa possessió Sr. Maties Frau Coll.
3.-Aprovació definitiva Reglament Centre de Dia Ca’n Rafel.
4.-Conveni Col·laboració Agència Tributària Gestió Tributària Impost Activitats Econòmiques.
5.-Pacte Batles i Batlesses pel clima i l’energia.
6.-Nomenament Sr. Jocelyn Nigel Hillgarth Fill Adoptiu de la Vila.

7.-Nomenament Tram Carretera Ma-3010.
8.-Padró habitants a 01-01-2018.
II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia. 2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a Batlia, Ple de l'Ajuntament

Contact Form Powered By : XYZScripts.com