Convocat Ple Ordinari per dijous, 1 de desembre a les 20h.

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous, 1 de desembre, que tendrà lloc a Ca s’Apotecari, a les 20h del vespre.

I.-Part Resolutòria:

1.-Aprovació acta sessió 28-07-2022.
2.-Modificació Ordenança Medi Ambient i Convivència Ciutadana.
3.-Modificació Ordenança Fiscal Impost Activitats Econòmiques.

II.-Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació:
1.-Comunicacions de Batlia.
2.-Precs, preguntes i mocions.

Publicat a Batlia, Transparencia

Contact Form Powered By : XYZScripts.com